Osiek nad Notecią ma swój sztandar

11 listopada 2018 roku dla mieszkańców Osieka nad Notecią był wyjątkowy. W tym dniu świętowano 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz odbyła się peregrynacja Matki Bożej w kopii Obrazu Jasnogórskiego w osieckiej parafii. Ten dzień na kartach historii zapisał się jeszcze jednym szczególnym wydarzeniem. Sołectwu Osiek nad Notecią został nadany sztandar.

Poświęcenia i uroczystego przekazania sztandaru pocztowi sztandarowemu dokonano podczas mszy św. w osieckim kościele. Dalsze uroczystości odbyły się na placu przed budynkiem OSP.

– Idea ufundowania sztandaru dla sołectwa zrodziła się z chęci upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania Niepodległości Polski i 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a jednocześnie oddania hołdu mieszkańcom, którzy czynnie włączyli się do walki o niepodległość – mówiła w swoim wystąpieniu sołtys Ewa Pawlaczyk, która w lutym swój pomysł przedstawiła Radzie Sołeckiej, a następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii zamiar wykonania sztandaru przedłożony został mieszkańcom na zebraniu sołeckim, które odbyło się w maju tego roku.

Sołtys Ewa Pawlaczyk mówiła także: – My, mieszkańcy Osieka nad Notecią mamy mocne poczucie więzi ze swoim środowiskiem lokalnym. Potrafimy poszukiwać własnych korzeni w tradycji i bogatej kulturze naszego regionu. Zawsze potrafiliśmy łączyć to co minione, z tym co przyszłe. Jako wspólnota wiele osiągnęliśmy. Byliśmy odważni i pracowici. Wiedzieliśmy czego chcemy i nigdy nie marnowaliśmy czasu. Przez wszystkie wspólnie podejmowane działania na przestrzeni wielu lat dojrzeliśmy do dnia, w którym dla podkreślenia i wzmocnienia więzi nadajemy sztandar dla Sołectwa Osiek nad Notecią. Sztandar, który od dziś będzie widoczny w przestrzeni publicznej, będzie symbolem spójności i więzi łączącej naszą społeczność.

W projekcie sztandaru zawarte zostały elementy i symbole najbliższe sołectwu Osiek nad Notecią. Liście dębu przypominają o tym, że wieś leży u podnóża Dębowej Góry. Niebieska wstęga widniejąca na sztandarze to rzeka Noteć przecinająca Osiek nad Notecią. Natomiast wiatrak znajdujący się w lewej części płótna symbolizuje znajdujące się na terenie sołectwa Muzeum Kultury Ludowej. Na odwrotnej stronie sztandaru znajduje się rzeźba św. Józefa, który jest patronem osieckiej parafii.

– Wierzę, że nadany dzisiaj sztandar będzie służył kolejnym pokoleniom mieszkańców Osieka nad Notecią i całego sołectwa. Niech rozsławia imię naszej miejscowości i niech dla następnych pokoleń będzie wskazówką jak żyć i pracować dla naszej małej Ojczyzny – mówiła na zakończenie swojego wystąpienie sołtys Ewa Pawlaczyk.

– Wydarzenie było niezwykłe, bo otworzyliśmy nową historię, nie tylko w dziejach sołectwa, ale także naszej gminy. Nieliczne są gminy mogące poszczycić się sołectwami, które mają swój sztandar – symbol tożsamości i jedności – mówiła Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska, gratulując radzie sołeckiej i pani sołtys podjęcia tak szczytnego dzieła i dziękując za wielkie zaangażowanie przy jego realizacji.

Uroczystość nadania sztandaru uświetniły występy artystyczne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią oraz zespołu Osieczanki.

UM w Wyrzysku

osiek_nad_notecia00

osiek_nad_notecia18 osiek_nad_notecia01 osiek_nad_notecia02 osiek_nad_notecia03 osiek_nad_notecia04 osiek_nad_notecia05 osiek_nad_notecia06 osiek_nad_notecia07 osiek_nad_notecia08 osiek_nad_notecia09 osiek_nad_notecia10 osiek_nad_notecia11 osiek_nad_notecia12 osiek_nad_notecia13 osiek_nad_notecia14 osiek_nad_notecia15 osiek_nad_notecia16 osiek_nad_notecia17