Ostrożnie z fajerwerkami!

Ostroznie_z_fajerwerkami

Fajerwerki – petardy, rzymskie ognie, rakiety, choć służą do celów rozrywkowych zawierają materiały wybuchowe dlatego mogą być bardzo niebezpieczne.

Każdego roku podczas nocy sylwestrowej dochodzi do kilkuset wypadków związanych z użyciem fajerwerków. 80 % ofiar stanowią mężczyźni w wieku 19-50 lat. Nieumiejętne obchodzenie się z fajerwerkami grozi oparzeniami i skaleczeniami głowy i rąk, urazami oczu ( w tym z utratą wzroku), uszkodzeniami słuchu, głębokimi ranami a nawet urwanymi palcami. Przyczyną większości tych zdarzeń jest niewłaściwe użytkowanie fajerwerków i nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Jak kupować?

Fajerwerki kupować mogą tylko osoby pełnoletnie. Sprzedaż osobom poniżej 18 roku życia podlega karze nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. Fajerwerki należy kupować wyłącznie od zaufanych sprzedawców. Podstawą jest instrukcję obsługi, powinna być napisana w języku polskim oraz zawierać: nazwę i adres producenta lub importera, określenie typu (np. bateria, petarda, rakieta) i klasę wyrobu (kl. 1, 2 lub 3), a także ostrzeżenia. Przed zakupem winniśmy upewnić się, że produkt nie jest uszkodzony. Jeśli opakowanie ma pęknięcia, rozdarcia, wgniecenia lub wybrzuszenia, albo wysypuje się z niego materiał pirotechniczny, zrezygnujmy z zakupu. Sprzedaż fajerwerków może być prowadzona nie tylko w sklepach, ale też w pomieszczeniach tymczasowych, jednak nie dłużej niż 21 dni w roku. Maksymalna dozwolona ilość wyrobów w takich miejscach to 300 kg. Mogą być one zlokalizowane np. na bazarach czy targowiskach, o ile spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 163, poz. 1577, ze zm.).

O czym należy pamiętać?

Fajerwerki odpalaj stojąc z boku i trzymając źródło ognia w wyciągniętej ręce. Nigdy się nad nimi nie pochylaj, w ten sposób unikniesz wystrzału w twarz, który może być śmiertelny. Zachowuj bezpieczną odległość, jest ona podana w instrukcji obsługi. Oddal się natychmiast po odpaleniu, uchroni cię to przed oparzeniem lub ogłuszeniem. Petardy, baterie, rakiety, fontanny odpalaj wyłącznie na dużych, otwartych przestrzeniach. Bliskość drzew lub linii energetycznych grozi pożarem. Niewypał – nie wracaj do niego ani nie odpalaj go ponownie, w każdej chwili może nastąpić opóźniony zapłon. Nigdy nie rzucaj petardą, możesz kogoś trafić. Nie odpalaj petard w ręku bo możesz stracić palce. Petardę lontową odpal po położeniu na ziemi, petardę draskową odłóż na ziemię natychmiast po jej potarciu.  Fajerwerki odpalaj pojedynczo. Uważaj na zimne ognie, pręt może nagrzać się do temperatury 650°C. Patyk w rakiecie nie służy do trzymania ani wbijania w ziemię, jest on wyłącznie stabilizatorem lotu. Rakiety należy odpalać z rur wsuniętych w podłoże bądź przytwierdzonych tak, by nie mogły się przewrócić. Nie stosuj do tego celu butelek. Odpalając fajerwerki używaj okularów ochronnych, zapobiegniesz urazom oczu. Te ostrzeżenia znajdują się również na opakowaniach fajerwerków. Bardzo uważnie przeczytaj instrukcję obsługi wcześniej, nie kilka minut przed północą, i bezwzględnie jej przestrzegaj. Wcześniej także przygotuj miejsce do odpalania fajerwerków (zwłaszcza rakiet).

Jakie grożą kary?

Nieprawidłowe używanie fajerwerków jest wykroczeniem i podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności. Jeżeli zakłócasz spokój, porządek lub ciszę nocną, grozi areszt od 5 do 30 dni albo grzywna od 20 zł do 5 000 zł (art. 51 kodeksu wykroczeń). Za nieostrożne obchodzenie się z ogniem lub stwarzanie zagrożenia pożarowego, grozi areszt od 5 do 30 dni, grzywna od 20 zł do 5 000 zł albo nagana (art. 82 k.w.). Nieostrożne obchodzenie się z materiałami wybuchowymi lub łatwopalnymi, narusza przepisy o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu, za które grozi areszt od 5 do 30 dni, grzywna od 20 do 5 000 zł albo nagana (art. 83 k.w.).

Aleksandra Pęska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pile
Fot. prawo.gazetaprawna.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *