Oświetlenie na os. Na Wzgórzu w Dobrzycy odebrane!

oswietlenie_na_osiedlu

Oświetlenie na os. Na Wzgórzu w Dobrzycy odebrane! Teraz będzie tam znacznie jaśniej i bezpieczniej.

W ramach inwestycji oświetlono ok. 1500 m dróg przy wykorzystaniu 41 nowoczesnych źródeł światła i opraw oświetleniowych, a jednocześnie energooszczędnych, spełniających warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji.

Wartość inwestycji: 406 582,65 zł brutto

Wartość dofinansowania: 345 595,25 zł brutto (85%)

Projekt „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI w Gminie Szydłowo” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Więcej foto: https://szydlowo.pl/aktualnosci/oswietlenie-na-os-na-wzgorzu-w-dobrzycy-odebrane.html

szydłowo.pl