Otoczenie budynku Inwest Parku uzyskało nowy wygląd

Dobiegła końca inwestycja polegająca na przebudowie parkingu i terenu wokół Inwest Parku na ul. Dąbrowskiego 8 w Pile. Inwestycja składała się z dwóch elementów: remontu parkingu składającego się z 89 miejsc postojowych (2,30 x 5,0 m) w tym 6 miejsc dla niepełnosprawnych (3,6 x 5,0m) oraz zmiany zagospodarowania terenu w zakresie placu wejściowego, m.in. w elementy małej architektury, podświetlanie zieleni. Nawierzchnia parkingu została wykonana z kostki betonowej, nawierzchnia placu z kostki betonowej drobnowymiarowej – śrutowanej.

Dziś pokazujemy państwu kolejny fragment miasta, który wychynął z krzaków, można tak powiedzieć. Pokazujemy również naszą wielkopolską gospodarność. Prowadzimy pracę zmieniające również Wyspę i zmuszeni byliśmy rozebrać tam nawierzchnię zewnętrzną. Była ona na tyle w dobrym stanie, że postanowiliśmy kostkę wykorzystać w tym miejscu parkingowym. To w znaczący sposób obniżyło koszty tej zmiany – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

– Jak widać, na naszych oczach buduje się Centrum biznesowo-konferencyjne. Począwszy od otwartego w styczniu Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, poprzez parking, a skończywszy na kolejnych elementach m.in. sali miejskiej. Na tej inwestycji zyska biznes i zwykły mieszkaniec miasta, który odwiedzi pilską wyspę – dodaje Joanna Banach, prezes Invest Park w Pile.

Wykonawcą zadania była pilska firma TEAM-BUD Wojciech Maciaszczyk, a wartość zadania wyniosła brutto 596 406,25 zł.

Sebastian Daukszewicz

otoczenie_budynku_investpark10

otoczenie_budynku_investpark23 otoczenie_budynku_investpark11 otoczenie_budynku_investpark12 otoczenie_budynku_investpark13 otoczenie_budynku_investpark14 otoczenie_budynku_investpark15 otoczenie_budynku_investpark16 otoczenie_budynku_investpark17 otoczenie_budynku_investpark18 otoczenie_budynku_investpark19 otoczenie_budynku_investpark20 otoczenie_budynku_investpark21 otoczenie_budynku_investpark22