Otwarcie skweru księdza kardynała Ignacego Jeża

W niedzielę, 18 grudnia br. odbyło się odsłonięcie tablicy i oddanie do użytku skweru im. księdza kardynała Ignacego Jeża. W uroczystości oprócz mieszkańców i proboszczów pilskich parafii udział wziął biskup Edward Dajczak – Ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

31 lipca 2014 roku Rada Miasta Piły nadała skwerowi położonemu u zbiegu ulic 11 Listopada, Browarnej i mostu Bolesława Krzywoustego imię Księdza Kardynała Ignacego Jeża. Podczas obrad sesji i późniejszych rozmów prezydent Piotr Głowski deklarował wówczas rewitalizację tego skweru.

Zgodnie z tymi deklaracjami prace rewitalizacyjne zostały zrealizowane, co pozwoliło na zlokalizowanie tam kamienia z okolicznościową tablicą na której widnieje napis: „KARDYNAŁ IGNACY JEŻ PIERWSZY BISKUP DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ, WIĘZIEŃ NIEMIECKIEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO W DACHAU, ORĘDOWNIK POLSKO-NIEMIECKIEGO POJEDNANIA, WIELKI PATRIOTA.”

– Nasza obecność za ziemi w skali jej historii to nawet nie mgnienie oka. Dodatkowo coraz więcej z nas przez całe życie migruje. Większość z nas, pilan w moim wieku i starszych to imigranci. I poszukujemy sposobów by po sobie pozostawić ślady. To nasz obowiązek. „Naród który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Dlatego my w Pile dbamy i przywracamy pamięć historyczną o osobach ważnych dla Polski i dla naszego miasta – powiedział podczas spotkania prezydent Piotr Głowski.

Podczas swojego wystąpienia prezydent przypomniał o niektórych innych przejawach dbałości miasta i jego mieszkańców o pamięć o przodkach:

„Dbamy o pomnik Stanisława Staszica w Pile, obchodząc wspólnie z mieszkańcami jego urodziny, a także pamiętamy o jego grobie na Bielanach w Warszawie. Zabiegamy o uporządkowanie i urządzenie najbliższego otoczenia grobu pierwszego spośród mieszkańców naszego miasta oraz wykonania niezbędnych prac konserwatorskich.

Obok otwieranego dzisiaj skweru kardynała Ignacego Jeża takim miejscem jest także deptak księdza Stanisława Olędzkiego, łączący parafię pw. Św. Rodziny z I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie.

W październiku 2013 roku Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Oddział w Pile, przy wsparciu władz miasta i prywatnych sponsorów, uhonorowało także pilskich lotników budową pomnika „Pamięci Jednostek Lotnictwa Polskiego w Pile”. Dzięki temu przypomnieliśmy historię wielu ludzi – lotników i ich rodzin, którzy służyli w naszym mieście i którzy to miasto budowali.

Rondu przy skrzyżowaniu ulic Okólnej i Ludowej nadaliśmy nazwę imienia Franciszka Toboły, pierwszego powojennego prezydenta Piły, uczestnika powstania wielkopolskiego i więźnia obozów koncentracyjnych, którego potomkowie kontynuowali i kontynuują budowę naszego miasta.

W ramach obchodów jubileuszu 500-lecia miasta Piły z inicjatywy Gminy Piła, Muzeum Stanisława Staszica w Pile wydało publikację „Było takie miasto” – dokumentujące Piłę na dawnych kartach pocztowych w latach 1896 – 1944. Władze miasta podjęły się także wydania monografii „Zarys dziejów Piły” obejmującej lata 1945 – 2000.”.

B. Mirowski

otwarcie_skweru_jeza00

otwarcie_skweru_jeza03 otwarcie_skweru_jeza01 otwarcie_skweru_jeza02