Otwarcie wystawy Macieja Przybylskiego w pilskim BWA

Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile oraz autor zapraszają 21 kwietnia o godz. 19.00 na otwarcie wystawy Maciej Przybylski – „Narracje” – malarstwo, rysunek, dźwięk.

„NARRACJE”

Praca nad obrazami jest procesem tworzenia się idei, jest również procesem rozwarstwiania się zagadnienia, koncepcji, z której owy proces się zrodził. Potrzeba czasu aby zrozumieć przemiany
i transformacje zachodzące w trakcie powstawania strumienia wypowiedzi. Wystawa zatytułowana „NARRACJE” jest prezentacją, na której podejmuję próbę wytyczenia i wyodrębnienia ze wspólnego rdzenia szlaków, kierunków rozwijających się obok siebie treści. Wybór prac prezentowanych na wystawie podyktowany jest próbą oglądu analitycznego dziesięcioletniego okresu pracy, jest poszukiwaniem związków między wypowiedziami, które powstawały niezależnie od siebie, ale również takich, które powstały na marginesie założeń programowych, a których zestawienie ujawnia kolejne struktury poznawcze.

Maciej Przybylski

Urodzony w 1972 roku w Poznaniu. W 1994 rozpoczął studia w PWSSP (dzisiejszy Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. W roku 1999 obronił dyplomw zakresie grafiki warsztatowej u prof. Tadeusza Jackowskiego i rysunku u prof. Bogdana Wojtasiaka. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w I Pracowni Rysunku u prof. Jacka Strzeleckiego. W 2007 roku uzyskał stopień Doktora Sztuki. W roku 2008 współtworzył program Podyplomowego Studium Arteterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W latach 2009-2011 realizował niniejszy program. W 2013 roku uzyskał stopień Doktora Habilitowanego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie aktualnie pracuje na stanowisku profesora ndzw. UAP. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę i muzykę. Swoje prace prezentuje na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

red

otwarcie_wystawy_przybylskiego00

otwarcie_wystawy_przybylskiego04 otwarcie_wystawy_przybylskiego01 otwarcie_wystawy_przybylskiego02 otwarcie_wystawy_przybylskiego03