Owady błonkoskrzydłe…. Szerszenie atakują

W ostatnich dniach lipca strażacy coraz częściej interweniują w związku z zagnieżdżeniem się w pobliżu domostw gniazd owadów błonkoskrzydłych (pszczół, os, szerszeni).  

Niestety w okresie letnim wielu mieszkańców staje przed problemem związanym z zagrożeniem ze strony szerszeni, os czy pszczół. Owady takie trudno jest w sposób kontrolowany ograniczyć. Charakterystyczny słodki zapach, owoce, czekoladki, jedzenie potrafią szybko skusić pojedyncze sztuki. Nie są to natomiast przypadki wymagające natychmiastowych interwencji. Ważniejsze jest zapobiegnie przed przypadkowym użądleniem oraz prowokowaniem owadów do pojawiania się w naszym obejściu.

Przed wypiciem należy sprawdzać niezamknięte napoje, jogurty, higienę. Nie pozostawiać odkrytych owoców, butelek, resztek jedzenia. Unikać wzorzystych, jaskrawych ubrań.

Aby pozbyć się niepożądanych owadów właściciele posesji powinni prowadzić działania prewencyjne. Łatwiej bowiem jest zapobiegać niż walczyć z już założoną kolonią szerszeni czy os. Aby zniechęcić osy do zakładania kolonii, należy wiosną przeglądać szopy, altanki, poddasza budynków mieszkalnych i usuwać z nich zauważone zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w budynku, którymi osy mogą przedostać się do środka (także otwierane okna), można zabezpieczyć siatkami.

Musimy być świadomi, że latające owady na działkach w pobliżu drzew lub na terenach zalesionych poza obszarami zamieszkania są naturalnymi miejscami pobytu tych stawonogów. Należy podkreślić, że interwencje Państwowej Straży Pożarnej przy zdarzeniach, w których nie ma gniazda, a jedynie latające owady nie przynoszą pożądanych rezultatów. Miejsca, w którym nie przebywają osoby na stałe (altany, tereny zalesione poza obszarami zamieszkania), nie kwalifikują się jako bezpośrednio zagrażające życiu.

Przypominamy, że Państwowa Straż Pożarna interweniuje jedynie w wypadkach bezpośredniego zagrożenia dla życia ludzi ze strony owadów. Interwencje PSP podejmowane będą w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia ludzi ze strony owadów i najczęściej będzie to dotyczyć obiektów w których przebywają grupy dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się. W takich przypadkach przewiduje się doraźną ewakuację tych osób poza strefę zagrożenia i podjęcie niezbędnych działań zmierzających do usunięcia owadów.

W uzasadnionych okolicznościach prowadzone mogą być działania polegające m.in. na: – ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, – oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy, – poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o wystąpieniu roju lub gniazda wraz z informacją o konieczności likwidacji gniazda przez specjalistyczną firmę dezynsekcyjną, – pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem, w myśl art. 61 ustawy „Prawo budowlane”, zapewnia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.

Opracowanie: bryg. Leszek Naranowicz (KP PSP Chodzież) na podstawie KP PSP Nidzica  
Foto: archiwum JRG (KP PSP Chodzież)

1owady_blonkoskrzydle

owady_blonkoskrzydle_03 owady_blonkoskrzydle owady_blonkoskrzydle_02