Padaczka: Czy można jej zapobiec? Jakie są objawy? Kto jest w grupie ryzyka?

Na padaczkę choruje na świecie ponad 50 mln osób – w Polsce ok 400 tys. Co powinniśmy wiedzieć o tej chorobie? Jak się ją leczy i jakie są rokowania pacjentów.

Padaczka jest to choroba neurologiczna, dotyczy struktur mózgowia, polega na zaburzeniach bioelektrycznych w obrębie struktur komórki nerwowej. U zdrowej osoby sieci komórek nerwowych przekazują pomiędzy sobą impulsy. W przypadku osób chorych na padaczkę dochodzi do zakłóceń pomiędzy tymi impulsami, w konsekwencji skutkuje to wyładowaniem bioelektrycznym, a tym samym prowadzi do napadu padaczkowego.

Grypy ryzyka

Do grup ryzyka wystąpienia epilepsji należą osoby:
•    u których choroba występuje w wywiadzie rodzinnym – około 10–15 proc.
•    po urazie głowy
•    z chorobami naczyniowymi mózgu,
•    po udarze mózgu
•    z zapaleniem mózgu lub zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych
•    nadużywające alkoholu.

Objawy

Napadom padaczkowym nie towarzyszą tylko drgawki.

Mogą występować objawy dotyczące zaburzeń zmysłów:
•    wzroku
•    węchu
•    słuchu
•    sfery psychiatrycznej, autonomicznej a także motorycznej.

Jak zachować się w trakcie ataku padaczki?

Kiedy jesteś świadkiem ataku epilepsji:
•    zachowaj spokój
•    usuń niebezpieczne przedmioty z otoczenia
•    nie powstrzymuj ataku
•    nie wkładaj nic do ust pacjenta
•    połóż osobę w pozycji bocznej, tzw. ustalonej, aby zapewnić odpowiednią drożność dróg oddechowych.

Kiedy należy wezwać pomoc?

Pomoc należy wezwać, gdy:
•    jest to pierwszy napad padaczkowy
•    drgawki przedłużają się powyżej 5 minut
•    napady padaczkowe następują po sobie, a pacjent nie odzyskuje przytomności
•    atak ma kobieta w ciąży lub osoba z cukrzycą
•    dojdzie do urazu w czasie epizodu epilepsji.

Zdrowe Dane o epilepsji
•    Narodowy Fundusz Zdrowia zaktualizował raport NFZ o zdrowiu. Padaczka. Z raportu dowiesz się m.in. o udzielonych świadczeniach, wartość refundacji leków przeciwpadaczkowych.

Zobacz raport:

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/badania-i-dane/zdrowe-dane/raporty/nfz-o-zdrowiu-padaczka

Zapraszamy również do obejrzenia filmu na kanale Akademia NFZ, gdzie o tym jak wygląda diagnozowanie i leczenie epilepsji mówi dr n. med. Agnieszka Meller, neurolog, w rozmowie przeprowadzonej przez Zachodniopomorski Oddział NFZ.

https://www.youtube.com/watch?v=hyXnjBaNFsQ

Akademia NFZ

padaczka

padaczka_02 padaczka_03