Państwowa Inspekcja Pracy w czasie pandemii koronawirusa

12 października 2020 r. w siedzibie Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Pile odbyła się konferencja prasowa, na której omówiono zasady realizacji ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Bezpiecznie w szkole” oraz szczególne, związane z koniecznością przestrzegania przez pracodawców reżimu sanitarnego wymogi stosowane podczas kontroli przeprowadzanych w zakładach pracy i urzędach.

Od początku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego, a później stanu epidemii, Państwowa Inspekcja Pracy starała się wspierać pracodawców i pracowników w zapewnianiu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ich działania  mają charakter zarówno kontrolno-nadzorczy, jak i prewencyjny, a ukierunkowane są wobec szerokiej grupy podmiotów, w tym organów administracji publicznej (urzędy gmin, urzędy skarbowe, urzędy pracy itd.) oraz placówek oświatowych.

– Przyszło nam funkcjonować w ciężkim okresie  choroby COVID-19,  która rozpowszechniła się na cały kraj. Okręgowa PIP w Poznaniu włączyła się  poprzez działania prewencyjne i kontrolne walce z koronawirusem. W trosce o tych najmniejszych oraz pracowników oświaty uruchomiono od 1 września program PIP „Bezpiecznie w szkole”. W okresie od 1.09 do 9.10. 2020 r. Inspektorzy i pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu rozesłali informację o programie wraz z zaproszeniem do udziału w spotkaniach szkoleniowych do ok. 500 szkół. 27 inspektorów oraz pracowników PIP odwiedziło w tym czasie ponad 300 szkół, w których rozmawiali  oraz rozdawali materiały multimedialne czy formie papierowej plakaty o COVID-19 – mówi Paweł Ciemny z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

– Natomiast jeśli chodzi o działania kontrolne w Wielkopolsce to Inspektorzy dostali polecenie, aby przy każdej kontroli, którą przeprowadzają obowiązkowo weryfikowali kwestie dotyczące oceny ryzyka zawodowego. Szczególne działania kontrolne podjęto wobec podmiotów działających na terenie powiatów, w których wprowadzono zwiększone obostrzenia sanitarne, a także pracodawców, u których występują szczególne zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2. Ponadto  sprawdzają, czy pracodawcy  wyposażyli pracowników w odpowiednie środki ochronie  m.in. maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny do dezynfekcji  itd. – dodaje Paweł Ciemny.

Działania kontrolne  w okresie drugiej  połowy sierpnia 2020 r.  do  09.10.2020 r.  wyglądają następująco. Ogółem skontrolowanych 880 podmiotów, które łącznie zatrudniały 79 456 pracowników. W przypadku nieprawidłowości  liczba zawiadomień do WSSE ( Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu  to 135. Ponadto kontrola objęła  urzędy publiczne (urzędy miast i gmin, urzędy pracy, urzędy skarbowe, starostwa, placówki ZUS, pcpr-y) – 253 skontrolowanych, które zatrudniały 17 720 pracowników. Liczba zawiadomień do WSSE – 34.  Były też kontrole na terenie powiatów, w których wprowadzono zwiększone obostrzenia sanitarne (oznaczone kolorami żółtym i czerwonym), a także pracodawców, u których występuje szczególne zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2. Ogółem skontrolowanych 74 podmioty, zatrudniających 7404 pracowników.

Jak informuje Jędrzej Czarny kierownik Oddziału PIP w Pile (zakres terytorialny powiaty: pilski, złotowski, chodzieski, czarnkowsko – trzcianecki, wągrowiecki ,gminy: Rogoźno, Ryczywół z powiatu obornickiego, gminy: Obrzycko, Wronki z powiatu szamotulskiego) łączna liczba kontroli w ramach tematu „Działania podejmowane przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii” przeprowadzonych na terenie pilskiego oddziału od 20.08.2020 r. wynosi  198.  Łączna liczba nieprawidłowości (braki + uchybienia) w tych kontrolach to 106. Łączna liczba kontroli w jednostkach publicznych (urzędy miast i gmin, gminne ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy, starostwa, jednostki ZUS, urzędy skarbowe) to liczba 109.  Natomiast jeśli chodzi o działania prewencyjne w szkołach w ramach tematu „Bezpiecznie w szkole” to pilski oddział przeprowadził ich 68 od początku września.

Z kolei Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile Regina Rogalska przedstawiła aktualny stan w zakresie stwierdzonych przypadków koronowirusa w powiecie pilskim oraz wspomniała, że mycie rąk i prawidłowa dezynfekcja to prosty i skuteczny sposób, by w znacznym stopniu zatrzymać rozprzestrzenianie się zakażeń.  Ponadto przypomniała o obowiązkowym i prawidłowym noszeniu maseczek  m.in. w sklepach, autobusach i na ulicach i zachowaniu dystansu społecznego.

Przed konferencją zostały wręczone wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Nagrodę otrzymała Aleksandra Wardęga, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie (pow. czarnkowsko-trzcianecki) i Martyna Sobiech, Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Fanianowie (pow. złotowski). Konkurs odbywał się w dwóch etapach: wojewódzkim oraz centralnym i obejmował dwie grupy wiekowe uczestników: uczniów klas 0-3 oraz klas 4-8. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna edycja ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.

Sebastian Daukszewicz

panstwowa_inspekcja1_01

panstwowa_inspekcja1_15 panstwowa_inspekcja1_02 panstwowa_inspekcja1_03 panstwowa_inspekcja1_04 panstwowa_inspekcja1_05 panstwowa_inspekcja1_06 panstwowa_inspekcja1_07 panstwowa_inspekcja1_08 panstwowa_inspekcja1_09 panstwowa_inspekcja1_10 panstwowa_inspekcja1_11 panstwowa_inspekcja1_12 panstwowa_inspekcja1_13 panstwowa_inspekcja1_14