Parowozownia bez dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jeszcze nie tak dawno pojawiła się szansa, aby unikatowy w skali Europy obiekt, mowa o Parowozowni w okolicy dworca PKP w Pile, doczekał się gruntownego remontu przed zniszczeniem. Gdyby się tak stało, byłaby szansa, aby powstało „Muzeum Historii Kolejnictwa w Pile, na terenie zabytkowego Zespołu Stacji Kolejowej w Pile”. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia byłaby Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska z Wrocławia. Niestety te plany trzeba odłożyć na inny czas. Mimo, że został ogłoszony kilka dni temu, przetarg na zabezpieczenie zabytkowego obiektu (m.in. chodzi o dach, który już od dłuższego czasu straszył) to brak jest rekomendacji ministra Piotra Glińskiego z powodów formalnych.

– Cieszę się, że po wielu latach władze PKP zabezpieczą ten budynek przed zniszczeniem, mowa o dachu, oknach. Niestety kluczem, aby to unikatowe miejsce ożyło, jest pozyskanie środków na powstanie tu muzeum. Wniosek taki pojawił się kilka miesięcy temu. Najpierw była potrzebna rekomendacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego i to udało się uczynić. Natomiast pojawił się kłopot z tym, kto posiada tytuł prawny do tego obiektu. Niestety informacje, które otrzymałem od pana wicepremiera Piotra Glińskiego nie są optymistyczne – mówił poseł PIS Marcin Porzucek.

„Z przykrością informuję, że projekt pod tytułem „Muzeum Historii Kolejnictwa w Pile na terenie zabytkowego Zespołu Stacji Kolejowej w Pile” zgłoszony przez Województwo Wielkopolskie z powodów formalnych nie uzyskał mojej rekomendacji i nie zostanie włączony na listę Kontraktu Terytorialnego. Z przedstawionych w fiszy projektowej informacji wynika, że Wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa a użytkowanie wieczyste i administrowanie zostało powierzone PKP S.A. Wnioskodawca poinformował, że procedura wystąpienia do PKP S.A. o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy Piła jest dopiero w przygotowaniu. Należy dodatkowo zaznaczyć, że zgodnie z przesłaną fiszą Gmina nie jest ani wnioskodawcą ani partnerem planowanego projektu. Zgodnie z przedstawionymi informacjami przejęte nieruchomości zostaną przekazane przez Gminę Piła na rzecz Wnioskodawcy tj. Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, ale dopiero po wpisaniu projektu Kontraktu Terytorialnego i zapewnienie jego finansowania” – czytamy w liście od wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.

Jak dodaje poseł Porzucek, gdyby rozmowy z prezydentem Piły potoczyły się inaczej, jak w przypadku parowozowni z Wolsztyna, gdzie powstała instytucja kultury i jest wysoka rekomendacja ministra Piotra Glińskiego, pilski obiekt też miałby szanse na te środki. Pilski Poseł deklaruje pomoc być może w skorygowaniu listy w przypadku, jeśli pan prezydent Głowski znajdzie prawne rozwiązanie bądź podważy ocenę Ministerstwa Kultury.

Pozytywną opinię w tym temacie wyraził natomiast Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Na ostatniej konferencji Marcin Porzucek poinformował również, że w powiecie pilskim jest rozprowadzana darmowa gazeta rolna PiS „Polska Ziemia”, w której przeczytać możemy o roku dobrych zmian na wsi.

(SE)

parowozownia_bez_dofinansowania00

parowozownia_bez_dofinansowania04 parowozownia_bez_dofinansowania01 parowozownia_bez_dofinansowania02 parowozownia_bez_dofinansowania03