Partnerstwo Lokalne na rzecz osób bezdomnych

partnerstwo_lokalne

Doroczne spotkanie Partnerstwa Lokalnego, które od prawie dziesięciu lat działa na obszarze Piły na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, odbyło się w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich instytucji tworzących partnerstwo: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile, Komendy Powiatowej Policji w Pile, Straży Miejskiej w Pile, Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot, Akcji Humanitarnej „Życie” Oddział w Pile, Straży Ochrony Kolei w Pile oraz Polskiego Związku Działkowców Oddział w Pile. Spotkanie było także okazją do formalnego poszerzenia partnerstwa o nowych członków. Do partnerstwa przystąpiły dwie organizacje pozarządowe, które wspierają osoby bezdomne w naszym mieście: Fundacja „Na Pomoc” w Pile i Stowarzyszenie Teen Challenge Oddział w Pile.

Warto dodać, że bieżąca współpraca i stała wymiana informacji pomiędzy partnerami, pozytywnie wpływa na rozwój i funkcjonowanie lokalnego systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

UM Piły