Partnerstwo Lokalne rozmawiało o pomocy bezdomnym jesienią i zimą

partnerstwo_lokalne_rozmawialo
11 października 2016 r., odbyło się kolejne spotkanie Partnerstwa Lokalnego dotyczące zabezpieczenia potrzeb osób bezdomnych w okresie jesienno-zimowym.

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Straży Miejskiej w Pile, udział wzięli przedstawiciele Partnerstwa Lokalnego, tj.:

1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile,

2) Komendy Powiatowej Policji w Pile,

3) Straży Miejskiej w Pile,

4) Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

5) Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot,

6) Akcji Humanitarnej „Życie” Oddział w Pile,

7) Straży Ochrony Kolei.

Na początek głos zabrała dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile, Wanda Kolińska, która przedstawiła zebranym obowiązujące od 5 września br. zmiany w ustawie o pomocy społecznej w zakresie wspierania osób bezdomnych, dot. m.in. konieczności zawierania kontraktu socjalnego przy kierowaniu osób bezdomnych do schroniska.

Kolejny rozmówca, dyrektor Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar–Markot Lech Gąsiorowski, przybliżył słuchaczom efekty przeprowadzonego remontu Pilskiego Centrum, tj. stworzenia osobnej placówki dla mężczyzn i kobiet oraz do wygospodarowania pomieszczenia z miejscami wyłącznie noclegowymi, gdzie osoby oprócz noclegu korzystają także z kąpieli i jednego posiłku, oraz potwierdził, że dzięki dokonanym zmianom placówka coraz bardziej zbliża się do osiągnięcia wymaganych standardów.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie przez pracowników socjalnych ds. osób bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile, Agnieszkę Ślęzak (koordynatora Partnerstwa) i Bartosza Stanisławskiego, aktualnej mapy pilskich miejsc niemieszkalnych w których przebywają osoby bezdomne.

Partnerzy Lokalni w dalszym ciągu prowadzić będą działania pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. W skutecznej walce z tym problemem bardzo istotna jest jednak również postawa każdego z nas, mieszkańców Piły, nasza czujność i wrażliwość na los osób potrzebujących, szczególnie tych pozbawionych dachu nad głową, opału, ciepłego posiłku czy opieki.

Jeżeli widzicie Państwo w swoim otoczeniu takie osoby, prosimy o kontakt z tutejszym Ośrodkiem pod nr telefonu 67 212 21 31.*

* W dni świąteczne oraz godziny popołudniowo-nocne, proszę o kontakt z: Pilskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT pod nr tel. 67 214 41 21, Komendą Powiatową Policji w Pile pod nr tel. 997 bądź Strażą Miejską w Pile pod nr tel. 986 (dotyczy problemu bezdomności).

red