Partnerstwo PWSZ z firmą SeaKing już oficjalnie

Możliwości coraz lepszego przygotowania praktycznego studentów kierunków inżynierskich PWSZ w Pile stale rosną. 31 października Uczelnia podpisała kolejną umowę w ramach studiów dualnych.

Tym razem do grona partnerów PWSZ dołączyła SeaKing – międzynarodowa grupa firm, zajmująca się opracowywaniem projektów systemów kateringowych, produkcją oraz instalacją wyposażenia podczas całego cyklu życia statków.

Firma SeaKing, która ma swoje oddziały we wszystkich krajach, które wiodą prym w budowie statków pasażerskich, podpisała z Uczelnią dwie umowy.

Pierwsza – dotycząca studiów dualnych, daje szerokie możliwości studentom kierunków: elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn oraz transport, którzy będą mogli poszerzyć swoje umiejętności praktyczne poprzez cykl praktyk i szkoleń zawodowych w SeaKing. Taki profil kształcenia jest niezwykle ceniony przez pracodawców i daje absolwentom wielki atut podczas wejścia na rynek pracy.

Druga umowa dotyczyła współpracy m.in. w ramach Centrum Transferu Technologii PWSZ w Pile, wspólnych projektów B+R+I, rozwoju dedykowanych laboratoriów naukowo-badawczych.

Podczas podpisania umów, sygnowanych przez Ryszarda Janczukowicza – Dyrektora Naczelnego Seaking Poland Ltd. Sp. z o. o. w Czarnkowie oraz prof. zw. dra hab. inż. Henryka Tylickiego – Prorektora ds. Rozwoju, Nauki i Współpracy Międzynarodowej, obydwie instytucje przedstawiły szczegółowy profil swojej działalności.

Dodatkowo, delegacja Uczelni w składzie: Prorektor – prof. Henryk Tylicki, Dyrektor Instytutu Politechnicznego – doc. dr Andrzej Kraczkowski, Dyrektor CTT – dr inż. Leszek Szczęch oraz wykładowca IP – doc. dr Leszek Surówka, miała okazję zapoznać się z infrastrukturą firmy SeaKing i przekonać się, jak studenci PWSZ będą zdobywać specjalistyczną wiedzę.

Aleksandra Fabiszak

partnerstwo_pwsz10

partnerstwo_pwsz11