Pasowanie młodych adeptów rzemiosła

4 listopada w Cechu Rzemiosł Różnych w Pile, w obecności wychowawców, nauczycieli, mistrzów, Seniorów Rzemiosła, zaproszonych gości, 30 młodych adeptów rzemiosła złożyło ślubowanie i zostało pasowanych – przez dotknięcie ramienia buzdyganem – na ucznia rzemieślniczego. Uroczystość prowadził Starszy Cechu – Jan Janczewski, który w przemówieniu zaznaczył, że tekst ślubowania i słowo Przysięgam zobowiązuje uczniów do zdobywania wiedzy w szkole i praktyki w zakładzie.

– Macie okazywać szacunek i szanować swoich nauczycieli, mistrzów, przełożonych, koleżanki i kolegów. Naukę zakończyć i złożyć egzamin przed komisją Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. Podnosząc kwalifikacje doskonaląc swoje umiejętności macie być dobrymi fryzjerami, mechanikami, blacharzami, lakiernikami, piekarzami, cukiernikami, murarzami, elektrykami, stolarzami, monterami – mówił do pracowników młodocianych z klas pierwszych, którzy zostali pasowani na ucznia rzemieślniczego Jan Janczewski.

Przysięgę na sztandar złożyli uczniowie Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 2, 3 z Piły, oraz ZSP z Trzcianki. W skład reprezentacji pocztu sztandarowego weszli uczniowie ZSP nr 2 w składzie: Sebastian Sulich, Natalia Piechota, Andżelika Burdziak. Natomiast przysięgę na sztandar składali: Paweł  Bułyk , Adrianna Borucka, Kamil Pośpiech, Łukasz Ratajczak.

Uzyskanie dobrego zawodu i doświadczenia zwiększa szanse na znalezienie w przyszłości dobrej pracy.

Sebastian Daukszewicz

pasowanie_mlodych10

pasowanie_mlodych43 pasowanie_mlodych11 pasowanie_mlodych12 pasowanie_mlodych13 pasowanie_mlodych14 pasowanie_mlodych15 pasowanie_mlodych16 pasowanie_mlodych17 pasowanie_mlodych18 pasowanie_mlodych19 pasowanie_mlodych20 pasowanie_mlodych21 pasowanie_mlodych22 pasowanie_mlodych23 pasowanie_mlodych24 pasowanie_mlodych25 pasowanie_mlodych26 pasowanie_mlodych27 pasowanie_mlodych28 pasowanie_mlodych29 pasowanie_mlodych30 pasowanie_mlodych31 pasowanie_mlodych32 pasowanie_mlodych33 pasowanie_mlodych34 pasowanie_mlodych35 pasowanie_mlodych36 pasowanie_mlodych37 pasowanie_mlodych38 pasowanie_mlodych39 pasowanie_mlodych40 pasowanie_mlodych41 pasowanie_mlodych42