PFRON wznowił rekrutację do Ośrodków Kompleksowej Rehabilitacji

pfron_wznowil

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem kompleksowej rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu mogą wziąć udział w kolejnym naborze do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Projekt jest szansą dla osób z niepełnosprawnościami na zmianę życia. Mogą oni w dość krótkim czasie podjąć pracę na otwartym rynku pracy przy współpracy z lekarzami, psychologami i doradcami zawodowymi. Ośrodki są przygotowane na zindywidualizowane podejście do uczestników projektu, tak aby wszelkie działania były jak najbardziej efektywne oraz skuteczne – mówi Anna Skupień, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON.

Po okresie zawieszenia zajęć prowadzonych w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej, placówki zostały ponownie otwarte, a ich funkcjonowanie odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w czasie pandemii. Wszyscy uczestnicy projektu przed wejściem do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej poddawani są testom na obecność koronawirusa.

Projekt dedykowany jest osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby osiągnąć sukces poprzez podjęcie pracy na miarę swoich możliwości.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa jego beneficjentów i ich powrót do pracy poprzez wsparcie w trzech modułach:

•    zawodowym – uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia;

•    psychospołecznym – m.in. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację;

•    medycznym – poprzez przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.

Uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w projekcie. Średni czas pobytu osoby zakwalifikowanej do Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji to 3 miesiące, jednak istnieje możliwość wydłużenia tego okresu.

Zgłoszenia od potencjalnych beneficjentów z województw: wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego przyjmowane są w Oddziale Wielkopolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Panią Patrycją Królak z Oddziału Wielkopolskiego PFRON:

•    tel.: 505 449 767;

•    e-mail: pkrolak@pfron.org.pl

Oddział Wielkopolska PFRON