Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Łobżenicy

W dniu 7 maja odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w Łobżenicy kadencji 2024 – 2029. Pierwszą sesję nowej Rady otworzył Radny Senior Pan Ryszard Biniak. Podczas obrad nowo wybrani Radni Rady Miejskiej w Łobżenicy oraz Burmistrz Łobżenicy Robert Biskupiak złożyli ślubowanie. Przewodniczącą Rady Miejskiej w Łobżenicy została Pani Alicja Wenda. Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Łobżenicy został Pan Adam Tadych.

 

Poszerzono również porządek obrad sesji o wybranie przewodniczących komisji stałych:

  • Przewodniczącym Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Łobżenicy został Pan Edward Starszak.
  • Przewodniczącą Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Łobżenicy została Pani Aldona Piskuła.
  • Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Komunalnej Rady Miejskiej w Łobżenicy został Pan Sylwester Warpiński.
  • Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łobżenicy został Pan Tomasz Gapa.
  • Przewodniczącą Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łobżenicy została Pani Barbara Polewacz.

 

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla dobra Gminy Łobżenica.

 

Urząd Miejski Gminy Łobżenica