Pierwsza transza środków przyznana

Kwotę 600 tys. złotych – tyle w ramach Konkursu Mikrodotacji „Wielkopolska Wiara” przekazano na działania społeczne. Środki mogły pozyskać fundacje, stowarzyszenia i grupy nieformalne, także z subregionu pilskiego.  Jakie inicjatywy, dzięki tym środkom, uda się zrealizować? Odpowiedź uzyskaliśmy na spotkaniu ze zwycięzcami konkursu z subregionu pilskiego, które odbyło się 23 września w UM w Pile.

Do konkursu przesłane zostały 364 oferty, z czego 129 uzyskało dofinansowanie. Swoje projekty na terenie Wielkopolski realizować będą: 88 grupy nieformalne i 41 młodych organizacji pozarządowych. 8 mikrodotacji zostało przyznane na terenie subregionu pilskiego na kwotę 37 504,00 zł, z czego: 7 dla grup nieformalnych i 1 dla młodych organizacji.

– Niestety w porównaniu z innymi regionami Wielkopolski mało wpłynęło wniosków z propozycjami na ciekawą inicjatywę z subregionu pilskiego. Jak pokazują karty oceny więcej było elementów, które muszą być dopracowane. Kolejne dwie rundy konkursu w 2015 i 2016 roku. Mamy nadzieję, że konkurs się przyjmie i Ministerstwo Pracy będzie kontynuować tą inicjatywę – mówi Ewa Gałka, prezes Centrum PISOP.
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP chwali sobie bardzo dobrą współpracę z Urzędem Miasta Piły, a Piotr Głowski, prezydent Piły chwali osoby, które podjęły się trudnego zadania.

– Inicjatywa tego konkursu na mikrodotacje jest dla każdej osoby, która ma dobry pomysł i chciałaby ten pomysł przekuć w coś namacalnego. Nasi przedstawiciele z Urzędu Miasta starają się pomagać, promować na każdym możliwym etapie jaki jest możliwy – dodaje Piotr Głowski, prezydent Piły.

Inicjatywy w ramach konkursu muszą być zrealizowane w okresie do 30 listopada 2014 roku.

Projekty Wielkopolskiej Wiary – subregion pilski:

Projekt – „AIKIDO – skuteczny sposób na powrót do zdrowia”
Grupa nieformalna – Barbara Siluk

Głównymi beneficjentami projektu są osoby w wieku „50+”, ale oferta skierowana jest również do pozostałych grup wiekowych, tj. dorośli, młodzież i dzieci, szczególnie wspólne zajęcia dziadków z wnukami. Celem głównym projektu jest nauka skutecznych sposobów powrotu do zdrowia, poprawy kondycji fizycznej i psychicznej osób 50+ poprzez formy ruchowe. Konkretnie poprzez zajęcia AIKIDO (w tym plenerowe), a także warsztaty automasażu.

Projekt – „Kreatywna Kobieta Budzyńska”
Grupa nieformalna – Kinga Buszkiewicz

Najważniejszym założeniem projektu jest zwiększenie aktywności kobiet do uczestniczenia w życiu publicznym oraz wzrost świadomości społecznej wśród kobiet. Działania projektowe mają wzbogacić ich wiedzę i umiejętności do czynnego udziału w życiu społecznym i publicznym, a także pomogą im w nabyciu umiejętności organizacji wolnego czasu. Dlatego obejmą one: warsztaty, konsultacje i szkolenia teoretyczno-praktyczne (w tym m.in. krótki kurs samoobrony i spotkanie z dietetykiem) oraz wycieczki i wyjazdy integracyjne. Projekt skierowany jest do kobiet mieszkających na terenie powiatu chodzieskiego zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych zawodowo oraz bezrobotnych, które chcą czynne zaangażować się w życie lokalnej społeczności.

Projekt – „Bez litości”
Grupa nieformalna – Maciej Borowski

Uczestnikami projektu są niepełnosprawni muzycy – 3 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie oraz 1 osoba mieszkająca w domu rodzinnym w Szamocinie. Pomagać im będą trzej pełnosprawni muzycy. Głównym celem projektu jest umożliwienie rozwoju artystycznego oraz promocja twórczości artystów z różnymi rodzajami niepełnosprawności – bezpośrednio muzyków uczestniczących w projekcie, a pośrednio (docelowo) także innych – zajmujących się różnorodną twórczością w całym kraju. W ramach tego przedsięwzięcia m.in. odbędą się próby wokalne i instrumentalne, realizacja utworów oraz koncert.

Projekt – „Kręcimy Wolontariat”
Fundacja Marchewkowe Pole

Odbiorcami projektu są uczniowie trzcianeckich szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16-19 lat. Głównym założeniem projektu jest propagowanie wolontariatu wśród młodych na terenie miasta i gminy Trzcianka poprzez działania promocyjne prowadzone przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Aby osiągnąć zamierzony cel, uczestniczy będą brać udział m.in. w warsztatach wiedzy o wolontariacie, umiejętności fotograficznych w zakresie fotoreportażu i dziennikarsko-graficznym.

Projekt – „Sportowa jesień życia”
Grupa nieformalna – Zofia Basałygo

Grupę docelową projektu stanowi 150 seniorów z powiatu chodzieskiego. Natomiast głównym celem jego realizacji jest poprawa sprawności i kondycji psychofizycznej seniorów. W zależności od grupy, do której zostaną przydzieleni seniorzy, będą uczestniczyć oni w ćwiczeniach na basenie, marszach z kijkami i gimnastyce ruchowej, oraz Rajdzie Jesiennym na wzgórze „Gontyniec”.

Projekt – „Razem na fali”
Grupa nieformalna – Jarosław Grabowski

Głównym celem projektu jest włączenie do aktywnego życia społecznego 10 osób niepełnosprawnych z Gminy Piła poprzez szkolenia radiokomunikacyjne i ćwiczenia praktyczne. Następstwem tych działań będzie napisanie przez uczestników egzaminu państwowego Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Przewidziana jest również impreza integracyjna na terenie Aeroklubu Ziemi Pilskiej.

Projekt – „AstroTrzcianka – Miasto Gwiazd”
Grupa nieformalna – Zbigniew Zozula

Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Trzcianka wraz z ich rodzinami, a także mieszkańców miejscowości, gdzie będzie realizowanych część działań warsztatowych oraz „Ognisko z Gwiazdami”. Celem realizatorów jest zwiększenie świadomości wśród społeczności Gminy Trzcianka o roli astronomii oraz o potrzebie posiadania wiedzy z zakresu praw rządzących astronomią. Działania w tym kierunku będą polegać na organizacji: zajęć dydaktycznych z zakresu edukacji astronomicznej, zajęć warsztatowych w pasiece, „Case Study” z Astronomem lub Fizykiem, prelekcji nt. „Czym jest Słońce” i wcześniej wspomnianego ogniska.

Projekt – „Miasto Pszczół”
Grupa nieformalna – Stanisław Sokulski

Najważniejszym założeniem projektu jest wzrost świadomości i wiedzy wśród społeczności Gminy Trzcianka o roli pszczół w ekosystemie oraz o potrzebie istnienia zawodu pszczelarza, poprzez organizację zajęć edukacyjnych, warsztatowych oraz spotkań i prelekcji o pszczelarstwie. Adresatami projektu są uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Trzcianka wraz z ich rodzinami, a także mieszkańcy samego Pokrzywna – Kępy, gdzie zlokalizowana jest pasieka, i gdzie będzie realizowanych część działań warsztatowych.

(SE)

pierwsza_transza_srodkow_przyznana10

pierwsza_transza_srodkow_przyznana13 pierwsza_transza_srodkow_przyznana11 pierwsza_transza_srodkow_przyznana12