Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Trzcianka

15 listopada br. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Trzcianka. Inauguracyjną sesję II kadencji Młodzieżowej Rady zwołał i uroczyście otworzył Burmistrz Trzcianki Krzysztof Wojciech Jaworski.

 

Młodzieżowa Rada liczy 15 członków, jej kadencja trwać będzie 2 lata szkolne licząc od dnia wyborów, tj. od 6 października br. Członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Trzcianka otrzymali z rąk Burmistrza zaświadczenie potwierdzające uzyskanie mandatu, podpisane również przez Roberta Matkowskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki, następnie złożyli ślubowanie. Do czasu wyboru Przewodniczącego, zgodnie ze Statutem Rady obrady prowadzone były przez najstarszego wiekiem członka rady, tj. Aleksandra Dubiaka.

 

Podczas przeprowadzonych głosowań wybrano prezydium II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Trzcianka w następujących osobach: jednogłośnie przewodniczącym został Aleksander Dubiak z Zespołu Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance, wiceprzewodniczącą została Antonina Biegowska ze Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Lasu w Rychliku, a funkcję sekretarza powierzono Juliannie Śliwińskiej z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Trzciance.

 

Krzysztof W. Jaworski życzył nowo wybranym członkom powodzenia i zapału do działania, licząc na ich aktywną działalność, mając na względzie dobro reprezentowanej młodzieży gminy Trzcianka.

 

trzcianka.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *