PIGSW złożyła zawiadomienie do UOKiKu w sprawie PGG

6 lutego 2024 r. Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla (Izba), w oparciu o art. 86 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (u.o.k.k.), złożyła do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez Polską Grupę Górniczą S.A. (PGG S.A.) z siedzibą w Katowicach.

 

W ocenie Izby, począwszy od 2022 r. PGG konsekwentnie stosuje antykonkurencyjne praktyki stanowiące nadużycie pozycji dominującej.

 

Poprzez stosowanie cen poniżej kosztów produkcji oraz odmowę dostaw węgla, PGG przeciwdziała ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji na rynku węgla opałowego (art. 9 ust. 2 pkt 5 u.o.k.k.).

 

W swoim zawiadomieniu Izba wnosi między innymi o wydanie względem PGG S.A. decyzji zabezpieczających w toku postępowania wszczętego przez Prezesa UOKiK wraz z nakazaniem podjęcia przez PGG S.A. określonych środków w celu zaniechania stosowania praktyki lub usunięcia jej skutków.

 

PIGSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *