Piła. 42. rocznica Porozumień Sierpniowych

Z okazji 42. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, pod obeliskiem na rondzie Solidarności, odbyła się uroczystość, podczas której upamiętniono uczestników tych ważnych dla Polski i świata wydarzeń. W imieniu władz miasta hołd bohaterom tamtych dni złożyli: przewodnicząca Rady Miasta Piły Maria Kubica i zastępca prezydenta Piły Krzysztof Szewc.

31 sierpnia 1980 roku w Stoczni im. Lenina w Gdańsku Lech Wałęsa i reprezentujący ówczesny rząd PRL Mieczysław Jagielski, podpisali porozumienie, które z jednej strony zakończyło ogólnopolską akcję strajkową, a z drugiej rozpoczęło proces rejestracji i działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Po latach historycy na całym świecie uznają tę datę za początek wydarzeń, które doprowadziły do upadku ZSRR, zburzenia Muru Berlińskiego i końca zimnej wojny. W efekcie Polska i inne kraje Europy Wschodniej uniezależniły się od ZSRR i odzyskały wolność i niepodległość.

UM Piły

pila_42_rocznicat001

pila_42_rocznicat002 pila_42_rocznicat003 pila_42_rocznicat004 pila_42_rocznicat005 pila_42_rocznicat006 pila_42_rocznicat007 pila_42_rocznicat008 pila_42_rocznicat009 pila_42_rocznicat010 pila_42_rocznicat011