Piła. 5 lat potrzebnej i skutecznej pracy

Uroczyste obchody Jubileuszu 5-lecia działalności Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile obchodzi w tym roku jubileusz 5 lat działalności. Rocznicowe spotkanie odbyło się w Hotelu ARCHE.

W imieniu pilskiego samorządu podziękowania za dotychczasową działalność i współpracę oraz życzenia sukcesów na kolejne lata, kierownictwu i pracownikom centrum, złożyły przewodnicząca Rady Miasta Piły Maria Kubica i zastępca prezydenta Piły Beata Dudzińska.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile  jest instytucją publiczną prowadzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i działa na terenie: powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego oraz złotowskiego.

Działalność centrum jest opiera się na partnerskiej współpracy z samorządami lokalnymi, cechami rzemiosł, przedsiębiorstwami, organizacjami pracodawców, szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, powiatowymi urzędami pracy, instytucjami otoczenia biznesu oraz uczelniami wyższymi. Celem centrum jest wsparcie młodzieży przy wyborach edukacyjnych, w tym pomoc w wyborze zawodu na podstawie posiadanych przez młodzież kompetencji, umiejętności praktycznych oraz wiedzy. Dzięki takim działaniom, które prowadzone są we współpracy z pracodawcami, młodzi ludzie uzyskują szanse wejścia na rynek pracy z przydatnymi kwalifikacjami i uzyskiwać za swoją pracę  godziwie wynagrodzenie. Dodajmy, że udział w przedsięwzięciach i wydarzeniach prowadzonych przez CWRKDiZ jest bezpłatny.

W ramach uroczystości krótki wykład na temat Stanisława Staszica wygłosił kustosz Muzeum Stanisława Staszica Maciej Usurski.

Natomiast o doznania artystyczne zadbały  uczennice Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Pile Angelina Litwinienko (wiolonczela) i Monika Jemioł (gitara)  oraz  Maja Woś i Mateusz Pawłowski, tancerze Szkoły Tańca Iskra w Pile.

Źródło: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

pila_5_lat_potrzebnej

pila_5_lat_potrzebnej_02 pila_5_lat_potrzebnej_03 pila_5_lat_potrzebnej_04 pila_5_lat_potrzebnej_05 pila_5_lat_potrzebnej_06 pila_5_lat_potrzebnej_07