Piła. Absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2023

Radni Rady Powiatu w Pile, podczas sesji 13 czerwca, udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu za 2023 rok.

Zanim przystąpiono do głosowania nad uchwałą absolutoryjną w skład rady przyjęto Wojciecha Szutkowskiego, który po złożeniu ślubowania, objął mandat radnego z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W radzie powiatu zastąpił Pawła Jarczaka, który w maju został powołany na stanowisko wiceprezydenta Piły. Obecnie rada funkcjonuje już w pełnym 25-osobowym składzie.

Radni wysłuchali także Raportu o Stanie Powiatu Pilskiego w 2023 r. i udzielili wotum zaufania dla Zarządu, zatwierdzili także sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok, które przedstawił Skarbnik Powiatu.

Wszystkie kluby zadeklarowały głosowanie za przyjęciem uchwały absolutoryjnej, choć nie zabrakło uwag wyrażonych przez radnych Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Podkreślili oni, iż mimo ogromnych zastrzeżeń, co do sposobu i stylu zarządzania poprzedniego Zarządu Powiatu, zagłosują za absolutorium, w trosce o sprawne funkcjonowanie powiatu. Nie przyjęcie uchwały spowodowałoby złożenie wniosku o odwołanie obecnego Zarządu Powiatu!

Wykonanie budżetu w liczbach:   

Dochody w budżecie wyniosły ok. 274 mln zł i były większe o blisko 25 procent niż w roku ubiegłym. Wydatki ukształtowały się na poziomie ponad 297 mln zł, wzrosły o 27 procent w stosunku do 2022 r.

Na inwestycje przeznaczono blisko 69 mln zł, dwa razy więcej niż w 2022 r. Kluczowe były inwestycje na drogach powiatowych, na które przeznaczono ok. 30 mln zł.

Ponad 141 mln zł pochłonęła edukacja, w tym inwestycje w oświacie, ok. 6 mln – ochrona zdrowia. Pomoc społeczna – kolejne ważne zadanie samorządu powiatu – to wydatki rzędu ok 55,4 mln zł. Na wsparcie stowarzyszeń wydano ponad 510 tys. zł.   

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej wyniosły 25,3 mln zł, kiedy w 2022 – 14, 6 mln zł.

Znacząco jednak wzrosło zadłużenie Powiatu Pilskiego, które wynosi już 78 mln zł. W stosunku do 2022 r. jest to wzrost o 21,98 procent.    

Najważniejsze inwestycje drogowe w 2023 r.:

– przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego – ok. 13 mln 285 tys. zł,

– budowa ścieżki rowerowej Ujście-Byszki, ok 5,5 mln zł,

– przebudowa drogi Ruda-Glesno, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej –  5,8 mln zł

– przebudowa 10 odcinków dróg powiatowych w gminach powiatu  – ok. 15 mln zł,

– przebudowa pozostałych dróg powiatowych – 4 mln zł: Miasteczko-Krajeńskie – Wolsko, w Skrzatuszu, skrzyżowanie ul. Okrzei i Staromiejskiej w Pile, przebudowa drogi i budowa ścieżki rowerowej Dębno-Dziunin,

– budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego na ul. Kamiennej – 1,5 mln zł,

– modernizacja drogi Nowy Dwór – Leżenica – 2 mln 920 tys. zł.

Pozostałe inwestycje:  

– prace restauratorskie na terenie, na którym znajduje się zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile (strefa rekreacji) – 2 mln 790 tys. zł,

– dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla JRG PSP nr 1 KP PSP w Pile – 150 tys. zł,

– wykonanie prac w Parku Dworskim w Nieżychowie – ok. 521 tys. zł,

– przebudowa obiektów w Nieżychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu na usługi opiekuńcze i społeczne – 4 mln zł,

– roboty budowalne w I Liceum Ogólnokształcącym przy W. Pola w Pile – ok. 527 tys. zł,

– dostosowanie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – ok. 493 tys. zł,

– projekt dostępna szkoła – Zespół Szkół w Łobżenicy  – ok. 370 tys. zł,

– Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji na potrzeby rozwoju kształcenia zawodowego – ok. 30 mln 782 tys. zł.

Ochrona Zdrowia:

– dotacja na przebudowę Pracowni Endoskopii i oraz Poradni i Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile wraz z wyposażeniem (środki RFIL) – ok. 2 mln 265 tys. zł,

– zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku – ok. 150 tys.  zł,

– budowa łącznika między budynkami Szpitala Powiatowego w Wyrzysku i zakup sprzętu rehabilitacyjnego – ok. 2 mln zł,

– modernizacja pomieszczeń w Powiatowym Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile – ok. 1 mln 196 tys. zł,

– Rozbudowa gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile wraz z wyposażeniem – ok. 988 tys. zł.

 

powiat.pila.pl