Piła. Aula w SP1 zrewitalizowana

Dobra wiadomość dla nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1. Remont szkolnej auli dobiegł do końca. Dzięki zrealizowanej inwestycji wzrasta komfort korzystania z auli – podczas uroczystości szkolnych, wydarzeń kulturalnych, spotkań i przeprowadzanych egzaminów. Inwestycja przyczyni się także  do zmniejszenia kosztów ogrzewania sali.

Koszt remontu auli to ponad 130 000 złotych. Jest on częścią projektu  „Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1  im. Stanisława Staszica w Pile – modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji”, realizowanego od października 2020 roku.

Zakres rzeczowy remontu obejmował m.in.:
– odnowienie sufitu auli z boazerii wraz z jego ociepleniem od strony dachu,
– wymiana okładziny pionowej ścian pomieszczenia wraz z dociepleniem,
– uzupełnienie instalacji centralnego ogrzewania i montaż dodatkowych grzejników,
– modernizacja instalacji wentylacji,
– modernizacja instalacji elektrycznej,
– wymiana stolarki drzwiowej,
– wymiana podłogi.

Na realizację projektu zawarta została umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dot. udzielenia preferencyjnej pożyczki JESSICA 2 w ramach Instrumentów Finansowych wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

UM Piły

aula_w_sp_11_01

aula_w_sp_11_02 aula_w_sp_11_03