Piła. Bezpieczniej i ładniej na ul. Sikorskiego

Nowe chodniki, oświetlenie i szersza jezdnia, to efekt inwestycji na ulicy Sikorskiego, którą zakończył Zarząd Dróg i Zieleni w Pile. 

 

– Wprowadzone zmiany przede wszystkim zwiększą bezpieczeństwo  uczestników ruchu drogowego, do których z uwagi na dużą liczbę placówek oświatowych należą przede wszystkich dzieci i młodzież. Przyczynią się także, do uporządkowania i zwiększenia ładu przestrzennego na tej ulicy – podkreśla Beata Dudzińska, pełniąca funkcję prezydenta Piły.

 

W ramach zadania modernizacji chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Sikorskiego wykonano: prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni wraz z utylizacją materiału z rozbiórki, korytowanie, ustawienie nowych obrzeży, nową podbudowę oraz warstwę nawierzchni z płytki chodnikowej, nową nawierzchnię ciągów pieszych wraz z podbudową oraz obrzeżami po stronie południowej drogi. Nawierzchnię wykonano z płytki betonowej płukanej koloru jasnobeżowego z konturem w kolorze grafitowym. Wykonano także nowe krawężniki wzdłuż południowej krawędzi jezdni.

 

– Estetyka wykonania chodnika nawiązuje do innych miejsc w centrum miasta, takich jak plac Konstytucji 3 Maja czy ul. Piłsudskiego – zaznacza Miron Tadych, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Pile.

 

W celu usprawnienia ruchu na ulicy Sikorskiego przez wykonanie ścieku z kostki betonowej poszerzona została jezdnia. Dzięki temu uzyskano szerokość jezdni umożliwiającą wprowadzenie pasów ruchu rozdzielonych oznakowaniem poziomym. Wprowadzono także oznakowanie poziome i pionowe regulujące możliwość postoju równoległego wzdłuż jezdni. Wykonując poszerzenie jezdni konieczne stało się przestawienie słupów oświetlenia ulicznego. Oznakowanie poziome, które uległo wytarciu zostanie odnowione w ramach gwarancji wykonawcy na wiosnę.

 

UM Piły