Piła. Budżet Obywatelski 2025

Rozpoczęła się kolejna edycja Pilskiego Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście. Przez najbliższe tygodnie, dokładnie do 30 kwietnia br. pilanie będą mogli zgłaszać swoje propozycje. Podobnie jak w poprzednich latach mieszkańcy mają do wykorzystania trzy miliony złotych. 

 

Zmieniajmy nasze miasto razem!

 

Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec Piły. Można zgłaszać projekty inwestycyjne i modernizacyjne. Propozycje zadań powinny dotyczyć poprawy lub nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej, musi charakteryzować je trwały cel publiczny. Proponowane przedsięwzięcia muszą być zlokalizowane na gruncie gminnym lub terenie w zarządzie gminy, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Maksymalny koszt pojedynczego zadania to 300 000 złotych.

 

Zachęcam wszystkich mieszkańców Piły do włączenia się w ten rzeczywisty i bezpośredni proces współdecydowania o tym, na co wydana zostanie duża część budżetu naszej gminy. To możliwość zgłoszenia i promowania własnych pomysłów na rzecz pilan i rozwoju miast – mówiła podsumowuje pełniąca obowiązki prezydenta Beata Dudzińska

 

Aby skutecznie zgłosić projekt  należy wypełnić formularz, dostępny na nowym portalu konsultacyjnym dostępnym na www.konsultacjespoleczne.pila.pl. Wcześniej – przed zgłoszeniem projektu – należy na portalu założyć konto. Czynność ta pozwoli na bieżący kontakt pomysłodawców z urzędnikami, a ci pierwsi będą na każdym etapie informowani o czynnościach podejmowanych z projektem. Zgłoszenia są również możliwe w sposób tradycyjny – pobranie, i wypełnienie wniosku papierowego. Wypełniony formularz można przekazać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Piły, Biuro Prezydenta, Plac Staszica 10, 64–920 Piła lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły.

 

  • Zgłoszone projekty będą analizowane od 6 maja do 14 czerwca br.

 

  • Głosowanie rozpoczniemy 1 lipca i będzie trwało do końca miesiąca.

 

Przypominamy, że w poprzednich edycjach dzięki Pilskiemu Budżetowi Obywatelskiemu udało nam się zrealizować wspólnie 143 zadania.

 

UM Piły