PIŁA. Budżet oszczędny, ale ambitny

Na konferencji prasowej, która miła miejsce 21 listopada w pilskim ratuszu, Piotr Głowski – prezydent Piły i Ewelina Ślugajska – skarbnik gminy Piła odnieśli się do planów budżetowych na rok 2020. W konferencji uczestniczyli także Krzysztof Szewc – zastępca prezydenta oraz sekretarz gminy – Roman Szarzyński. Konkluzja wynikająca ze spotkania jest jednoznaczna. Oszczędności są niezbędne, praktycznie w każdej sferze, ale zaplanowane i rozpoczęte inwestycje miasto zamierza kontynuować. Słowem będzie to budżet oszczędny, ale ambitny.   

– Budżet 2020 roku to kwota łączna blisko 378 milionów złotych. Jest to kwota, wydawać by się mogło znacząca. Jednak z drugiej strony analizując poszczególne elementy, wynika z nich, że w dużej części są to pieniądze znaczone, czyli przeznaczone na określone cele – mówi Ewelina Slugajska, skarbnik gminy Piła. – Najważniejszym elementem budżetu są jak wiadomo dochody bieżące, które wydają się wyższe w porównaniu z budżetami poprzednimi. Dochody bieżące w 2020 roku zostały oszacowane na podstawie zawiadomień od wojewody, czyli danych bardzo twardych. Z Ministerstwa Finansów w przypadku udziału w podatku PIT, czy też subwencji oświatowej, oczywiście uchwał podejmowanych przez Radę Miasta. Kwota 33 milionów jest wyższa od kwoty, która została ustalona do projektu budżetu na 2019 rok, o dosyć znaczną kwotę, bo ponad 33 miliony złotych. I może się wydawać, że jest to wartość duża, która będzie pozwalała w przyszłości na realizację kolejnych zadań. Nic bardziej mylnego – wyjaśnia pani skarbnik. – Wzrost ten wynika w głównej mierze z wartości przekazanych na program 500+. Nie można w związku z tym porównywać budżetów z lat poprzednich do roku 2020, ze względu na zmiany, które następują. Dla przypomnienia, od 1 lipca br. program objął nie tylko drugie i kolejne dzieci, ale również pierwsze dziecko. W związku z tym zmieniły się zasady, które spowodowały, że od 1 lipca tego roku (2019) została zwiększona wartość dotacji na realizacje programu 500+. W związku z tym projekt budżetu na 2020 rok zwiększył się znacząco – dodaje Ewelina Ślugajska. – Dla porównania, aby nie być gołosłownym, na dzień 1 stycznia 2019 roku dotacja w zakresie realizacji programu 500+ dla Piły, to kwota 31 mln 900 tys. złotych. Według zawiadomienia na projekt 2020, w zakresie realizacji tylko tego tytułu (500+) to kwota 58 mln 743 tysiące złotych. Różnica rok do roku to kwota 27 mln złotych. A jako, że są to pieniądze znaczone, które de facto prze budżet miasta przepływają, powodują zwiększenie wartości globalnej i zwiększenie wartości dochodów bieżących łącznie. Ale w żaden sposób nie mogą być wykorzystane na inne cele – konkluduje skarbnik gminy Piła.

Pomimo zaciskania pasa, miasto nie wycofuje się z planowanych wcześniej inwestycji, a także kontunuowania rozpoczętych. – To budżet oszczędny, który w porównaniu z poprzednimi latami będzie wymagał wielu cięć w wydatkach bieżących. Ale to nadal budżet inwestycyjny, ponieważ inwestycje pozostają na bardzo wysokim poziomie 44 milionów i będzie zapewne w trakcie roku rósł. Jest to jednak wynik pozyskania środków unijnych – informuje Ewelina Ślugajska.

Prezydent Piotr Głowski twierdzi, że miasto musi szukać oszczędności i podkreśla, że głównym powodem zaciskania pasa są  m.in.: obniżenie stawki PIT z 18 do 17 procent, PIT „zerowy” dla osób do 26. roku życia, a także wzrost płacy minimalnej i niewystarczająca subwencja oświatowa. – Musimy podejmować wiele bardzo trudnych decyzji. Do tej pory, korzystając z rozwoju gospodarczego naszego miasta, mogliśmy działać w sposób spokojny i racjonalny działać, a pieniądze przeznaczać m.in. na rozwój. Dzisiaj istnieje konieczność znalezienia natychmiast pieniędzy na wiele celów.

Projektowany budżet na rok przyszły ma przynieść dochody w wysokości c. 378 milionów, natomiast planowane wydatki mają wynieść ok. 373 miliny złotych. Jednak jak zwykle ostatnie słowo w kwestii projektu budżetu na rok 2020 będą mieli radni miejscy, którzy zajmą się nim na grudniowej sesji RM.

M.M.

budzet_oszczedny

budzet_oszczedny_02 budzet_oszczedny_03 budzet_oszczedny_04 budzet_oszczedny_05 budzet_oszczedny_06 budzet_oszczedny_07 budzet_oszczedny_08 budzet_oszczedny_09 budzet_oszczedny_10 budzet_oszczedny_11 budzet_oszczedny_12 budzet_oszczedny_13