Piła. Co z mostem Krzywoustego? Grozi zamknięcie?

O tym, że w fatalnym stanie jest most Bolesława Krzywoustego w Pile i wymaga pilnego remontu, wiadomo już od dłuższego czasu, a dokładnie od momentu kiedy to potwierdził wykonany w 2018 roku przegląd budowlany, który jasno wskazał również, że powodem, takiego stanu przeprawy, były błędy popełnione podczas jej projektowania.

Niestety Powiat Pilski i Gmina Piła nie mogą dojść do porozumienia. Gmina Piła przedstawiła ofertę, która uwzględnia dwa warianty ratowania mostu Bolesława Krzywoustego. Pierwszy z nich obejmowałby wymianę środkowego przęsła, która wydłużyłaby życie obiektu o 5-15 lat, drugi zakłada całkowitą rozbiórkę obecnego mostu i budowę nowego obiektu. A czas ucieka i wkrótce most może zostać zamknięty.

Tak może się stać dzięki wydanej decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w której czytamy: „…orzekam o nałożeniu obowiązku wzmocnienia istniejącego ustroju nośnego obiektu (podpór i przęsła mostu) w terminie do 31. 07. 2022 r.”

– Do chwili obecnej, z tego co wiem i w mojej ocenie, żadne działania w tym zakresie nie zostały podjęte. Niestety obawiam się, z dużym stopniem prawdopodobieństwa, że jak to ładnie brzmi obiekt mostowy z dniem 31 lipca zostanie zamknięty. Mam cichą nadzieję, że tylko dla ruchu pojazdów, a dla pieszych i rowerzystów pozostanie otwarty – mówi zastępca prezydenta Piły Krzysztof Szewc. – Przypomnę, że w 2018 r. informowaliśmy Zarząd Powiatu Pilskiego o konieczności, remontu, przebudowy tego obiektu, którego jest właścicielem. Niestety nie byli zainteresowany ekspertyzą stanu technicznego tego mostu. To jest kuriozum nawet na skalę krajową – dodaje Krzysztof Szewc.

W związku z taką oceną i groźbą potencjalnej katastrofy, gmina wprowadziła kolejne ograniczania ruchu pojazdów przez most Bolesława Krzywoustego. Na zlecenie pilskiego ZDiZ zamontowano wtedy po obu stronach bramownice, uniemożliwiające wjazd na przeprawę samochodów o ciężarze powyżej 3,5 tony. Mimo, że obowiązek przeprowadzenia inwestycji spoczywa na Starostwie Powiatowym w Pile. Gmina z uwagi na zakres i koszty zadania, złożyła władzom powiatu pilskiego propozycję wspólnego wykonania przebudowy mostu. Dodajmy, że koszt inwestycji szacowano w tym czasie na kwotę od 12 000 000 do 16 000 00 złotych, a jej przeprowadzenie miało pozwolić na użytkowanie mostu B. Krzywoustego przez 60 – 80 lat. Miasto oczekiwało pokrycia ze strony powiatu tylko 50 procent kosztów inwestycji oraz tego,  że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta szybko. Niestety nie została ona przez drugą stronę zaakceptowana. W związku taką postawą władz powiatu pilskiego gmina zdecydowała się do wypowiedzenia w październiku 2021 roku porozumienia o bieżącym utrzymaniu dróg.

– Wydaliśmy środki, opracowaliśmy dokumentację dosyć obszerną jeśli chodzi o koncepcję przebudowy tego mostu. To jest materiał, który w mojej ocenie można  byłoby wykorzystać od razu. W ramach koncepcji posiadamy również wizualizacje, na których widzimy różne warianty, rozwiązania w zakresie ustroju nośnego. Są to: konstrukcja stalowa, żelbetowa i żelbetowa wzmocniona. To są uwarunkowania techniczne już opracowane i gotowe do przedyskutowania, który wariant chcemy realizować – mówi Miron Tadych dyrektor, Zarządu Dróg i Zieleni w Pile.

Poniżej wizualizacje wariantów przebudowy, w ramach koncepcji przygotowanej na zlecenie Zarządu Dróg i Zieleni w Pile.

Sebastian Daukszewicz

co_z_mostem

co_z_mostem_21 co_z_mostem_02 co_z_mostem_03 co_z_mostem_04 co_z_mostem_05 co_z_mostem_06 co_z_mostem_07 co_z_mostem_08 co_z_mostem_09 co_z_mostem_10 co_z_mostem_11 co_z_mostem_12 co_z_mostem_13 co_z_mostem_14 co_z_mostem_15 co_z_mostem_16 co_z_mostem_17 co_z_mostem_18 co_z_mostem_19 co_z_mostem_20