Piła. Dotacje dla 8 Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Są jego zielonymi ostojami i nieodłącznym elementem krajobrazu . 29 marca 2024 r. przedstawiciele 8 Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Pile podpisali umowy z pełniącą funkcję prezydenta Piły Beatą Dudzińską oraz skarbnik Eweliną Ślugajską na dotacje na łączną kwotę 80 000 złotych.  Pieniądze zostaną wykorzystane na inwestycje infrastrukturalne na terenie ogrodów działkowych w Pile.

 

W latach 2018 – 2023 wartość wsparcia przekazanego pilskim ogrodom wyniosła 286 596 złotych. Być może a jest na to szansa miasto zwiększy z kolejnym rokiem kwotę by mogły się rozwijać i modernizować infrastrukturę ogrodową.

 

Dotacje w kwocie po 10 000 złotych otrzymały:

 

– ROD „NAFTA” – 10 000 zł na modernizacją ogrodzenia;

 

– ROD „BELFEREK” – 10 000 zł na modernizację rowu melioracyjnego oraz montaż tablic identyfikacyjnych;

 

– ROD „PRZEMYSŁÓWKA” – 10 000 zł na modernizacją drenażu;

 

– ROD „40-LECIA WP” – 10 000 na budowę drogi z płyt Jumbo;

 

– ROD „STANISŁAWA STASZICA” – 10 000 zł na remont dróg wewnętrznych;

 

– ROD „NA SKARPIE” – 10 000 zł na rekultywację terenu wokół budynku biurowo – socjalnego; ROD „POLAM” – 10 000,00 zł na modernizację budynku świetlicy;

 

– ROD „CALINECZKA” – 10 000 zł na budowę i modernizację infrastruktury.

 

Sebastian Daukszewicz