Piła. Farma fotowoltaiczna Uczelni otwarta podczas Kongresu Gospodarczego

 

 

11 września, kampus akademicki ANS w Pile, stał się centrum spotkania przedsiębiorców z kilkunastu Specjalnych Stref Ekonomicznych, którzy pojawili się na Kongresie Gospodarczym, podsumowującym 5-lecie Polskiej Strefy Inwestycji.

 

Kongres był doskonałym forum wymiany myśli i doświadczeń sektora małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Rozmawiano m.in. o tworzeniu dobrych warunków do inwestowania, o relacjach „inwestor – samorząd – spółki energetyczne”, ale także o nowych technologiach i rozwoju szkolnictwa branżowego.

 

Kongres, stał się więc idealnym momentem do otwarcia najnowszej inwestycji Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, czyli farmy fotowoltaicznej.

 

– W roku 2022 Uczelnia rozpoczęła inwestycję, która diametralnie zmieni sposób zarządzania energią na terenie naszego kampusu akademickiego. Budowa farmy fotowoltaicznej, którą tworzy ponad 1000 paneli, to dołożona cegiełka ANS w Pile we wspieranie zielonej energii i korzystanie z odnawialnych źródeł energii, których jest coraz więcej w naszym regionie.

 

Co ważne, farma fotowoltaiczna nie tylko zasili Uczelnię, ale wzbogaci także bazę dydaktyczno-badawczą dla studentów kierunku elektrotechnika.

 

Dzięki temu, prowadzić będziemy mogli badania na rzecz przedsiębiorstw projektujących, wytwarzających i wdrażających urządzenia z zakresu odnawialnych źródeł energii. Łączymy więc akademicką misję Uczelni z działaniami na rzecz regionu, współpracy badawczej z przedsiębiorcami oraz wspierania zielonej energii w naszej małej ojczyźnie – podsumował Rektor ANS w Pile, dr hab. Donat Mierzejewski, prof. ANS.

 

Środki na budowę tej wyjątkowej inwestycji, pochodzą zarówno z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki – 2 400 tys. zł oraz ze środków własnych Uczelni 1 300 tys. zł.

 

Dzięki farmie fotowoltaicznej uda się zmniejszyć o 138 000 zł – 174 800 zł rocznie koszty zużycia energii ponoszone przez Uczelnię w związku z utrzymaniem obiektów dydaktyczno-administracyjnych.

 

Przed otwarciem farmy fotowoltaicznej Uczelni, Rektor ANS w Pile, podpisał także umowę z firmą ENEA SA.

Umowa dotyczy deklaracji podjęcia współpracy m.in. w zakresie wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz rozwoju kierunków technicznych ANS w Pile. Umowę sygnowali Rektor dr hab. Donat Mierzejewski prof. ANS oraz Lech  Żak – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju ENEA SA.

 

Aleksandra Fabiszak

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *