Piła. GWDA Sp. z o.o. z certyfikatem EMAS

Niewiele firm, przedsiębiorstw w kraju  może poszczycić się unijnym systemem certyfikacji środowiskowej EMAS -obecnie najwyższe ekologiczne wyróżnienie i najbardziej wiarygodny ze standardów zarządzania środowiskowego.  Od  dziś taki zaszczytny certyfikat  posiada w swoich zasobach pilska GWDA Sp. z o.o.

Rozbudowa kompostowni, instalacja fotowoltaiczna produkująca energię ze słońca, termomodernizacja budynków, nowoczesne pompy ciepła odzyskujące energię cieplną ze ścieków, a także uzyskanie statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie I Województwa Wielkopolskiego dla naszej instalacji kompostowni, to tylko niektóre z działań przeprowadzonych przez GWDA sp. z o.o. na przestrzeni ostatnich lat.

– To certyfikat  bardzo rzadki na terenie Europy a wyjątkowo rzadki w Polsce To konieczność poddania się audytowi przejścia przez trudne procesy badawcze. Ale za to jest nagroda. Z jednej strony spółka staje się zdobywcą certyfikatu -ale jest to stan pośredni a tak naprawdę najważniejsze to momenty, w których potem dochodzi np.  do kontraktu z Narodowym Funduszem z Wojewódzkim funduszem Ochrony Środowiska z bankami z jednostkami, które chciałbym sprawdzić jak taka firma działa przestrzeni. Czy jest dobrze zarządzana. Ten certyfikat tak naprawdę od razu mówi macie kontakt z firmą, która jest wyjątkowa w zarządzaniu, jak w tych innych aspektach o środowisko. Serdecznie gratuluję Państwu – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Otrzymany certyfikat to prestiż bycia w gronie firm, które prowadzą swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Prestiż potwierdzony certyfikatem przyznawanym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

– Żyjemy i pracujemy w społeczności, która także chce, aby otaczająca nas przyroda ożywiona i nieożywiona sprzyjała naszemu zdrowiu. Dlatego świadomie i z wielką chęcią przystąpiliśmy do systemu zarządzania środowiskowego, który umożliwia uzyskiwanie wyższych efektów środowiskowych, z korzyścią dla nas wszystkich. System EMAS jest prawnie usankcjonowanym programem Unii Europejskiej, propagującym ideę dobrowolnego podejmowania zobowiązań w dziedzinie ochrony środowiska przez organizacje, które wdrożyły i utrzymują systemy zarządzania środowiskowego. EMAS kładzie nacisk na poprawę efektów prowadzonej działalności i przestrzeganie przepisów prawa środowiskowego. W Polsce podmiotów, które mogą się pochwalić pozytywnym procesie przejścia i certyfikacji jest 65, w Wielkopolsce z nami jest ich 5. To jest wąskie elitarne grono przedsiębiorstw.  Tym bardziej miło nam, że możemy się pochwalić tym certyfikatem. Teraz będzie nam łatwiej pozyskiwać środki na inwestycje. A w planach jest budowa biogazowi – dodaje Tomasz Wojciechowski, prezes Zarządu GWDA Sp. z o.o.

Wyróżnienie to potwierdza, że GWDA Sp. z o.o. z siedzibą w Pile spełnia wymogi Rozporządzenia Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 21 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego  udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) w tym,

– utrzymuje system zarządzania środowiskowego
– ocenia i doskonali efekty działalności środowiskowej
-dostarcza informacje społeczeństwu i innym zainteresowanym stronom

System zarządzania środowiskowego oraz deklaracja środowiskowa organizacji podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego.

Miłym akcentem konferencji prasowej, na której poinformowano, że GWDA Sp. z o.o. otrzymała certyfikat EMAS było wręczenie przez prezydenta Piły Piotra Głowskiego Złotych Odznak „Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej” prezesowi Spółki GWDA Tomaszowi Wojciechowskiemu oraz kierownikowi Zakładu Oczyszczania i Sieci Zbigniewowi Piechowiakowi. Złota odznaka – najwyższego stopnia – przyznawana jest osobom z conajmniej 15-letnim stażem pracy na rzecz gospodarki komunalnej. Ponadto ocenie Kapituły poddawane są między innymi wyniki pracy, zaangażowanie w działalność społeczno-zawodową, jak również działania służące rozwojowi firmy i podnoszeniu jej prestiżu środowiskowego.

Sebastian Daukszewicz

gwda_z_certyfikatem1_01

gwda_z_certyfikatem1_15 gwda_z_certyfikatem1_02 gwda_z_certyfikatem1_03 gwda_z_certyfikatem1_04 gwda_z_certyfikatem1_05 gwda_z_certyfikatem1_06 gwda_z_certyfikatem1_07 gwda_z_certyfikatem1_08 gwda_z_certyfikatem1_09 gwda_z_certyfikatem1_10 gwda_z_certyfikatem1_11 gwda_z_certyfikatem1_12 gwda_z_certyfikatem1_13 gwda_z_certyfikatem1_14