Piła. „Inauguracja Programu Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom”

„Wielkopolska przyjazna zwierzętom”, to tytuł konkursu z budżetem 300 000 zł dla wielkopolskich gmin mających na celu minimalizowanie bezdomności zwierząt, ich leczenie, poprawę ich dobrostanu oraz warunków bytowych, jak również zachęcanie posiadaczy psów do utrzymywania czystości na terenie gminy. Minimalna kwota dofinansowania w ramach programu to 5 tys. zł zaś maksymalna 30 000 zł. Finansowanie działań będzie na poziomie 50% projektu. Przesyłanie projektów trwa do 15 lipca.

W ramach pilotażowej edycji Programu pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom” Samorząd Województwa Wielkopolskiego pragnie docenić i nagrodzić te gminy z terenu Wielkopolski, które w odpowiedni sposób zapewniają opiekę i ochronę zwierzętom oraz podejmują działania mające na celu kształtowanie świadomości posiadaczy psów w zakresie utrzymywania czystości na terenie gminy.

Inauguracja Programu Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom odbyła się 12 czerwca w Pilskim Schronisku dla Zwierząt „Miluszków”  na konferencji prasowej z udziałem Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Piotra Głowskiego, prezydenta Piły oraz Alicji, szefowej Pilskiego Schroniska dla Zwierząt  Alicji Dorsch .

– Dzisiaj jesteśmy w Pilskim Schronisku dla Zwierząt, czyli w miejscu, gdzie dzieje się dużo dobra. „Miuszków” jest jedną z najlepszych placówek dla zwierząt tego typu w Wielkopolsce, więc nieprzypadkowo tutaj inaugurujemy konkurs „Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom”, którego celem jest udzielenie wsparcia finansowego gminom i miastom, zajmującym się opieką nad zwierzętami bezdomnymi. Nasza inicjatywa wynika z analizy potrzeb w zakresie opieki i ochrony zwierząt. Dlatego też samorząd województwa wielkopolskiego pragnie docenić i wesprzeć gminy z terenu Wielkopolski dofinansowując najlepsze projekty w ramach nowego konkursu – mówi Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

– Wszyscy pamiętamy, jak często w przeszłości próbowano politycznie wykorzystać trudny los bezdomnych zwierząt. Wtedy mówiono, że za mało pieniędzy przeznaczamy na schronisko, dzisiaj ci sami ludzie mówią, że dajemy ich za dużo, bo koszt, jaki tylko Piła ponosi na utrzymanie „Miluszkowa”, to ponad 2 250 000 złotych. Do tego trzeba doliczyć gigantyczną pracę wolontariuszy zaangażowanych Fundację Miluszków , osoby, które zbierają pieniądze, karmę podczas publicznych zbiórek i pracowników. To jednak nie wystarcza, bo potrzeby przebywających tu zwierząt, są zazwyczaj dużo większe niż naszych milusińskich, których mamy w domach. Nadal chcemy zmieniać to miejsce infrastrukturalnie przeznaczając 3 miliony złotych na pierwszy etap nowej części dla zwierząt, które mają problemy zdrowotne.  Większość to pieniądze unijne. Oczywiście,  jako miasto  będziemy uczestniczyć w konkursie który tu inaugurujemy, jednak z uwagi na konieczność posiadania wkładu własnego, musimy najpierw przeanalizować, jakie mamy możliwości w budżecie i wtedy przygotować projekt na określoną kwotę – dodaje Piotr Głowski, prezydent Piły.

Program skierowany jest jednak nie tylko do tych gmin, które prowadzą na swoim terenie schronisko dla zwierząt, ale również do tych, których działalność związana jest z pomocą i ratowaniem bezdomnych, porzuconych i skrzywdzonych zwierząt domowych w województwie wielkopolskim, czy z dbaniem o czystość na terenie gminy i które samodzielnie realizują zadania własne w zakresie ochrony zwierząt wskazane w Programie.

– Tak jak powiedział pan prezydent, nasi podopieczni to zwierzęta z trudną historią, wymagające bardzo często specjalistycznej karmy, specjalistycznych badań lekarskich i leków, czy też pomocy behawiorysty. I na takie cele na pewno będziemy chcieli pozyskać dofinansowanie – powiedziała Alicja Dorsch, prezes „Miluszkowa”.

W tej chwili w Miluszkowie przebywa 96 psów i 66 kotów z terenu Piły oraz 90 psów z gminy wiejskiej Złotów, miasta Złotów, Wałcza i Drezdenka.

W Programie Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom dofinansowaniem zostaną objęte wyłącznie wskazane poniżej przedsięwzięcia, zgodne z celami Programu:

– zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów;

– opieka weterynaryjna, w tym m. in. zakup leków, leczenie lub szczepienie bezdomnych  psów i kotów;

– dokarmianie kotów;

– wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczanie ich w schronisku;

– zapewnienie opieki psom i kotom przebywającym w schronisku, poprzez zakup karmy lub odżywek oraz wyposażenia schronisk służącego bezpośrednio zaspokajaniu potrzeb zwierząt;

– elektroniczne znakowanie psów i kotów;

– zakup koszy i torebek na psie odchody.

Szczegóły i regulaminy dotyczące Programu znajdziecie Państwo w plikach na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego .Decyzję w sprawie przyznania środków finansowych w ramach dotacji celowej podejmuje w drodze uchwały Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

Sebastian Daukszewicz

inauguracja_programu

inauguracja_programu_02 inauguracja_programu_03 inauguracja_programu_04 inauguracja_programu_05 inauguracja_programu_06 inauguracja_programu_07 inauguracja_programu_08 inauguracja_programu_09 inauguracja_programu_10 inauguracja_programu_11 inauguracja_programu_12 inauguracja_programu_13 inauguracja_programu_14 inauguracja_programu_15 inauguracja_programu_16 inauguracja_programu_17 inauguracja_programu_18 inauguracja_programu_19 inauguracja_programu_20 inauguracja_programu_21 inauguracja_programu_22 inauguracja_programu_23 inauguracja_programu_24 inauguracja_programu_25 inauguracja_programu_26