Piła. Indiańskie oblicza Ameryki Północnej

Pod patronatem medialnym Tętno Regionu

W Muzeum Okręgowym w Pile 8 września 2022 r.  nastąpiło otwarcie bardzo ciekawej wystawy pt. „Najdłuższy Marsz II… Indiańskie oblicza Ameryki Północnej”. Jej autorem jest etnolog dr. Adam Piekarski – bydgoszczanin, zafascynowany kulturą Indian Ameryki Północnej, członek  Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian. Wystawa będzie prezentowana do 13 listopada 2022 r.

Tematem wystawy jest chęć zaprezentowania przez autora indiańskich kultur z kontynentu Ameryki Północnej widzianych z perspektywy jego udziału w historycznym przedsięwzięciu tubylczych Amerykanów, jakim był wielokulturowy Najdłuższy Marsz 2. Był to drugi indiański marsz zorganizowany w 2008 roku po trzydziestu latach (pierwszy miał miejsce w 1978 roku), przemierzający całe Stany Zjednoczone, od San Francisco w Kalifornii, do leżącej na wschodnim wybrzeżu stolicy kraju – Washingtonu DC. Organizatorem Najdłuższego Marszu 2 był Dennis J. Banks (1937-2017), Nowacumig (w języku Ojibwa) – amerykański Indianin z narodu Chippewa z rezerwatu Leech Lake, działacz społeczno-polityczny rdzennych Amerykanów, znany lider Ruchu Indian Amerykańskich (AIM) i okupacji Wounded Knee w 1973 roku, organizator Świętych Biegów na świecie i Najdłuższych Marszy w USA, nauczyciel, twórca i aktor. Cele Najdłuższego Marszu 2, który stanowił olbrzymie indiańskie przedsięwzięcie skupiały się wokół takich haseł jak suwerenność, sprawiedliwość, pokój, zdrowie, ochrona świętych miejsc i ochrona środowiska, czyli Matki Ziemi.

Dodatkową atrakcją wystawy będą ubiory i przedmioty indiańskiego rękodzieła, oryginały i repliki oraz inne przedmioty obrazujące kulturę tubylczych Amerykanów i ogólnie historię Ameryki. Poprzez te przedmioty wystawa przybliży odwiedzającym historyczne wydarzenie i jego charakter ukazując materialny dorobek tubylczych plemion.

Proponowana ekspozycja skierowana jest do każdego odbiorcy, nie tylko do tego, który zetknął się dotychczas z tematyką indiańską poprzez literaturę popularną, przygodową czy film westernowy. Tematyka indiańska zawsze cieszyła się powodzeniem znajdując odzew wśród odwiedzających. Tym niemniej zamierzeniem autora jest dotarcie do wszystkich, którzy ciekawi są ludzi zamieszkujących odległy świat. Zadaniem wystawy jest nie tylko pogłębianie zainteresowania historią, ale również wzbudzanie wśród widzów postawy tolerancji wobec innych kultur, w sytuacji gdy obszary międzykulturowej styczności zawężają się systematycznie, a samo zjawisko upowszechnia się dotykając praktycznie wszystkie społeczności, niezależnie od kontynentu.

Przypomnijmy, że od 29 kwietnia do 31 lipca 2021 r. autor w Muzeum Okręgowym w Pile zaprezentował wystawę „Droga ku nieznanemu… Śladami wyprawy Lewisa i Clarka na Zachód Ameryki”.

Więcej o autorze wystawy znajdą Państwo na stronie www.walker.org.pl

Wszystkich sympatyków kultury Indian i nie tylko serdecznie zapraszamy do Muzeum Okręgowego w Pile.

Sebastian Daukszewicz

pila_indianskie_oblicza001

pila_indianskie_oblicza002 pila_indianskie_oblicza003 pila_indianskie_oblicza004 pila_indianskie_oblicza005 pila_indianskie_oblicza006 pila_indianskie_oblicza007 pila_indianskie_oblicza008 pila_indianskie_oblicza009 pila_indianskie_oblicza010 pila_indianskie_oblicza011 pila_indianskie_oblicza012 pila_indianskie_oblicza013 pila_indianskie_oblicza014 pila_indianskie_oblicza015 pila_indianskie_oblicza016 pila_indianskie_oblicza017 pila_indianskie_oblicza018 pila_indianskie_oblicza019 pila_indianskie_oblicza020 pila_indianskie_oblicza021 pila_indianskie_oblicza022 pila_indianskie_oblicza023 pila_indianskie_oblicza024 pila_indianskie_oblicza025 pila_indianskie_oblicza026 pila_indianskie_oblicza027 pila_indianskie_oblicza028 pila_indianskie_oblicza029 pila_indianskie_oblicza030 pila_indianskie_oblicza031 pila_indianskie_oblicza032 pila_indianskie_oblicza033 pila_indianskie_oblicza034 pila_indianskie_oblicza035 pila_indianskie_oblicza036 pila_indianskie_oblicza037 pila_indianskie_oblicza038 pila_indianskie_oblicza039 pila_indianskie_oblicza040 pila_indianskie_oblicza041 pila_indianskie_oblicza042 pila_indianskie_oblicza043 pila_indianskie_oblicza044