Piła. Kolejne dofinansowania dla organizacji pozarządowych

63 975 złotych wynosi łącznie kwota dofinansowań, jakie zostały przekazane pilskim organizacjom pozarządowym. Publiczne pieniądze posłużą do zakupu strażackiego wyposażenia ratunkowego oraz na organizację zajęć terapeutycznych, integracyjnych, rekreacyjnych, wycieczek, zawodów sportowych oraz koncertów.

 

30 000 złotych wsparcia otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Pile. Strażacy ochotnicy zakupią za te pieniądze wyposażenie i sprzęt ratowniczy do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Przypomnijmy, że również zakup tego pojazdu gmina wsparła kwotą 900 000 złotych.

 

7 000 złotych  wesprze Pilskie Stowarzyszenie Historyczno-Militarne w organizacji zadania publicznego „Dzień Dziecka z Pilskim Muzeum Wojskowym – Wojskowa Przygoda IV”.  Podczas festynu z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, całe rodziny będą mogły się zapoznać którego celem jest zainteresowanie całych rodzin historią, techniką i służbą wojskową oraz uświadomienie młodym ludziom problemu uzależnień.

 

13 975 złotych dofinansowania otrzymało Stowarzyszenie Monar Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, które zorganizuje dwa zadania publiczne: „Leczenie uzależnień poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu na basenie” (6 000 zł) oraz „Wycieczkę (do Szczecina)  jako aktywne formy spędzania wolnego czasu w procesie leczenia uzależnień” (7 975 zł).

 

5 000 złotych otrzymał Pilski Klub Modelarzy Lotniczych, który na pilskim lotnisku zorganizuje zadanie publiczne pt. „Grand Prix Polski Modeli Latających – Piła 2024” – zawody w kategorii modeli swobodnie latających w następujących klasach: F1A, F1H oraz F1G.

 

5 000 złotych na organizację „7. Muzycznego południka luterańskiego” otrzymała  Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pile. Wydarzenie integruje pokolenia oraz poprzez udział w koncertach, kształtuje gusta muzyczne uczestników.

 

3 600 złotych na zorganizowanie cyklu dwunastu spotkań dla seniorów pt. „Pogodnie, razem i twórczo”, otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Pile. Będą zajęcia  relaksacyjno – terapeutyczne, rehabilitacyjne, z prac ręcznych oraz pobudzające pracę mózgu.

 

UM Piły