Piła. Kosić czy nie kosić? – przypominamy nasz apel

pila_kosic

Przypominamy nasz apel z początku czerwca i jednocześnie dziękujemy mieszkańcom za wszystkie docierające do nas zgłoszenia i troskę o wspólne dobro, jakim jest otaczająca nas przyroda.

Co roku temat koszenia traw powraca jak bumerang. W związku z tym przypominamy, że stale mamy na uwadze ograniczenie koszenia traw z powodu braku opadów, realnego zagrożenia suszą oraz by zachować bioróżnorodność. Jednocześnie dbając o bezpieczeństwo i estetykę miejsc publicznych.

Warto pamiętać, że w granicach miasta tereny zielone pełnią różne funkcje, które wymagają indywidualnego traktowania w zakresie pielęgnacji i koszenia. Dbałość o tereny zielone wymaga od nas łączenia ochrony przyrody z utrzymaniem estetyki w miejscach publicznych. Co za tym idzie, na przykład częściej koszenie odbywa się w Parku Miejskim, gdzie wilgoć jest na innym poziomie, niż w pozostałych częściach miasta. Ze względu na bezpieczeństwo regularnie prace prowadzone są także na pasach drogowych przy drogach gminnych. Na wielu terenach zielonych w mieście widać już efekt mniejszej intensywności prowadzenia prac, a trawniki wzbogaciły się o kwitnące gatunki roślin. Dodatkowo, w czasie, gdy utrzymują się wysokie temperatury, nawet planowe koszenie jest zawieszone.

Przypominamy także, że nie mamy wpływu na każdy trawnik w naszym mieście. Apelujemy jednak do zarządców nieruchomości o rozważne podejście do tematu koszenia osiedlowych trawników. Wszelkie dodatkowe prośby i uwagi związane z dbaniem o obszary zielone należy kierować bezpośrednio do właścicieli, zarządców danego terenu, np. spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej.

UM Piły