Piła. Leśna asysta honorowa

Asysta honorowa podczas różnych uroczystości i poruszanie się w kolumnie to tylko niektóre elementy, które ćwiczyli leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Szkolenie pracowników z nadleśnictw przeprowadzili żołnierze z 100 Batalionu Łączności w Wałczu.

Szkolenie asysty honorowej dla pracowników nadleśnictw z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile rozpoczęło się 30 maja i trwało do 7 czerwca br. na terenie Nadleśnictwa Wałcz. W szkoleniu uczestniczyło 68 pracowników nadleśnictw.

Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie leśnej asysty honorowej (z późn.zm.): § 4 1. „Dyrektorzy RDLP zapewniają, aby w zasięgu każdej dyrekcji regionalnej była odpowiednia liczba pracowników wyznaczonych do zadań reprezentacyjnych”.

Zespoły asysty honorowej wszystkich jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez RDLP w Pile pozostają do dyspozycji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, w postaci gotowości do oddelegowania m.in. pocztu sztandarowego w celu kształtowania pozytywnego wizerunku leśnictwa.

RDLP w Pile

pila_lesna_asysta_honorowa

pila_lesna_asysta_honorowa_02