Piła. List do mieszkańców ulicy Bydgoskiej

pila_list_do_mieszkancow
Szanowni Państwo,
Mieszkańcy ulicy Bydgoskiej

W ostatnim czasie w mediach społecznościowych oraz w postaci ulotek pojawiły się kłamliwe, godzące w dobre imię wielu osób oraz budzące zaniepokojenie mieszkańców okolicy ulic Okólnej i Bydgoskiej „sensacyjne wiadomości”. Mając na uwadze dalszy rozwój miasta oraz dobro mieszkańców – za stosowne uważam przekazanie Państwu rzetelnych i prawdziwych informacji.

Przyczyną uruchomienia procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) miasta Piły w rejonie skrzyżowania ulic: Okólnej, Bydgoskiej i Kusocińskiego była konieczność przebudowy układu komunikacyjnego na tzw. „obwodnicy śródmiejskiej” w ciągu ulicy Okólnej.

Zmiana ta, mająca dostosować standard dróg na wskazanym odcinku obwodnicy, była od początku, z powódek prywatnych oprotestowywana, przez jednego z posiadaczy pawilonu, którego pawilon w wyniku przebudowy ulic zostanie zlikwidowany. Jego historię wykorzystała grupa politycznie powiązana z Porozumieniem Samorządowym (Henryk Stokłosa, Eligiusz Komarowski), włączając się w nie bezpośrednio lub pośrednio.

W mediach społecznościowych pojawiły się kłamstwa oraz insynuacje mające wzbudzić niepewność i troskę, prowokujące również do protestów. Jedno z nich zostało opublikowane na Facebooku m.in. przez Eligiusza Komarowskiego. Protest wspierała także radna z ramienia Porozumienia Samorządowego.

W związku z tym przedstawiam Państwu kilka istotnych wyjaśnień:

1. Nie ma i nie było planu likwidacji parkingu w tamtym rejonie, czy zmniejszenia liczby miejsc parkingowych! Zmiana planu nie ma w tym zakresie mocy sprawczej, jak i spółdzielnia mieszkaniowa, która jest użytkownikiem wieczystym tego terenu – nigdy takiego projektu nie zgłaszała. Warto tu zaznaczyć, że władze spółdzielni to nie tylko prezes, ale zarząd oraz rada nadzorcza, które notabene nie są uprawnione do dysponowania gruntem bez wywołania prawomocnej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Oznacza to, że decyzję musieliby podjąć członkowie tej spółdzielni. Równocześnie prace, które toczą się w Urzędzie Miasta w związku ze zmianą planu zagospodarowania, pokazują sytuację odwrotną. Istnieje możliwość zwiększenia liczby miejsc parkingowych poprzez lepsze zagospodarowanie przestrzeni na tym terenie.

2. Nieprawdziwa jest informacja, że na parkingu znajduje się 100 miejsc postojowych, gdyż w rzeczywistości jest ich ok. 55. Należy też wspomnieć, że dotychczasowi właściciele pawilonów zlokalizowanych przy ulicy Okólnej korzystali z tej przestrzeni parkingu bez uregulowania służebności dojazdu.

3. Właściciele pawilonów, w przypadku przebudowy ulicy otrzymają oczywiście stosowne odszkodowanie, które z pewnością umożliwi im zakup nieruchomości w innym miejscu.

Niezależnie od wszystkiego, mając na uwadze pilny interes społeczny (!) związany z przebudową obwodnicy śródmiejskiej postanowiłem wyłączyć z procedowanej zmiany MPZP wszystkie tereny, które są przyległe do przebiegu ulicy Okólnej (czyli m.in. parkingi i tereny zielone). Jestem przekonany, że przyspieszy to prace nad celem głównym, czyli przebudową drogi, a jednocześnie da czas na merytoryczne i spokojne rozmowy nad zagospodarowaniem przestrzeni wspólnej w tej części miasta. Dyskusja dotycząca zagospodarowania zieleni, parkingów, placów będzie dzięki temu mogła dotyczyć większego obszaru – nieruchomości pomiędzy ulicami Roosevelta i Karpacka.

Wracając do skandalicznego wykorzystania dzieci, kuszonych watą cukrową, do udziału w ostatnim „proteście”, oraz stalinowskich metod wieszania w przestrzeni publicznej zdjęć radnych, jako rzekomo odpowiedzialnych za czyjąś krzywdę – na załączonej ulotce, chcę Państwu zaprezentować twarze osób, które rzeczywiście odpowiadają za cywilizacyjny skok naszego miasta przez ostatnie lata!

To oni, radni Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej wspierają mnie w procesie ciągłej zmiany na lepsze. Wspierali w pokonywaniu bezrobocia, podczas wprowadzenia na teren miasta nowych inwestorów, głosując za budową i przebudową kolejnych dróg, szkół, placów zabaw, terenów zielonych i setek innych zrealizowanych oraz projektowanych inwestycji.

Życzę Państwu spokojnych miesięcy wakacyjnych i zadowolenia z wyników naszej pracy, czyli zespołu powołanych przeze mnie współpracowników, urzędników w dziesiątkach jednostek miejskich oraz radnych z nami współpracujących. Jednocześnie dziękuję bardzo za udzielane przez Państwo wsparcie w codziennym procesie zmieniania miasta.

Prezydent Miasta Piły
Piotr Głowski