Piła ma swój punkt odbioru elektrośmieci

Spółka Altvater ufundowała pierwszy w Pile Miejski Punkt Elektroodpadów. Urządzenie, w którym można bezpiecznie zbierać elektrośmieci, zamontowane zostało 20 kwietnia przed pilską galerią VIVO.

Szacuje się, że każdy Polak produkuje rocznie blisko 16 kilogramów elektroodpadów, z tej liczby tylko 7 kg jest odpowiednio zbieranych i przetwarzanych.

Niewiele osób wie, że kara za wrzucanie tego rodzaju odpadów do pojemników na odpady komunalne może wynieść nawet 5 tysięcy złotych. Jednak dotkliwe są przede wszystkim szkody wyrządzone środowisku. Na przykład świetlówki zawierają rtęć, która zaraz po plutonie uważana jest za najbardziej toksyczny metal wśród wszystkich występujących w przyrodzie. Po przedostaniu do gleby lub wody może spowodować ich skażenie, ma bardzo szkodliwy wpływ na wszystkie organizmy żywe. Bardzo niebezpieczne są także zabawki na baterie. Mała bateria, tzw. guzikowa, w którą wyposażane są zabawki, może skazić nawet 400 litrów wody i metr sześcienny gleby.

Ponieważ selektywne zbieranie tego rodzaju odpadów jest tak ważne, z pomocą mieszkańcom przychodzi Altvater.

– Jako specjaliści od zagospodarowania odpadów doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele szkód elektrośmieci mogą wyrządzić środowisku. Jednocześnie rozumiemy, że mieszkańcom poprawne zdeponowanie tego rodzaju odpadów może sprawiać problemy, dlatego postanowiliśmy im to ułatwić, stawiając pierwszy w Pile Miejski Punkt Elektroodpadów – mówi dyrektor generalny Altvater Piła Tomasz Bielański.

Miejski Punkt Elektroodpadów to estetyczne i ogólnodostępne urządzenie składające się z 7 tub o pojemności 33 litry każda. Można do nich wrzucać płyty CD, drobną elektronikę, jak na przykład kalkulatory czy piloty, baterie, żarówki i świetlówki. Poszczególne tuby są odpowiednio oznakowane. Ciężar odbioru i zagospodarowania zebranych odpadów weźmie na siebie Altvater.

– Piła to zielone miasto i bardzo zależy nam, abyśmy my i kolejne pokolenia jak najdłużej mogli cieszyć się pięknem otaczającej nas przyrody. Jako samorząd podejmujemy szereg działań proekologicznych i doceniamy każdą inicjatywę, która wspiera te działania. Piła to nasze miasto, nasz dom, o który każdy powinien dbać. Dlatego dziękuję spółce Altvater i zachęcam mieszkańców do korzystania z Miejskiego Punktu Elektroodpadów – apeluje prezydent Piły Piotr Głowski.

MPE powstał dzięki nagrodzie ufundowanej przez marszałka województwa wielkopolskiego.

– Miejskie Punkty Elektroodpadów stanowią odpowiedź na wyzwanie, jakim jest edukacja społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów niebezpiecznych. Zepsute telefony komórkowe, ładowarki, płyty CD, świetlówki są niebezpieczne dla środowiska, ponieważ zawierają liczne substancje szkodliwe oraz trujące. „Lider Recyklingu”, jakim jesienią w 2020 roku został Altvater Piła, otrzymaną nagrodę finansowa przeznacza na rzecz społeczności w Grodzie Staszica. Uważam, że jest to bardzo odpowiedzialna społecznie postawa, za którą bardzo dziękuję – chwali członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, odpowiedzialny za zadania z zakresu ochrony środowiska. – Nagrody w konkursie Puchar Recyklingu „AKTYWNI W WIELKOPOLSCE”, są przyznawane co roku, podczas Międzynarodowego Kongresu Envicon, największego i najbardziej rozpoznawalnego wydarzenia w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce, którego współorganizatorem jest samorząd województwa. Podczas przekazywania nagrody dyrektorowi generalnemu Tomaszowi Bielańskiemu wymieniliśmy się wieloma doświadczeniami w zakresie możliwych działań na rzecz ochrony środowiska. Ogromnie się cieszę, że jedno z tych działań tak szybko zostało zrealizowane. Jestem pewien, że pierwszy w Pile MPE pozwoli na właściwą utylizację drobnych elektroodpadów.  Zapraszam mieszkańców do korzystania.

Zuzanna Błaszczyk-Koniecko
Specjalista ds. Komunikacji i Wizerunku
Altvater Piła sp. z o.o.

pila_ma_swoj_punkt1_01

pila_ma_swoj_punkt1_02