Piła. Można składać wnioski na zakup węgla po preferencyjnej cenie

Ruszyła w Pile procedura zakupu węgla po preferencyjnych cenach, w której włącza się miasto. W imieniu samorządu dystrybucją zajmie się firma Pontex-Poniccy z Ujścia. Wnioski przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć do 18 listopada 2022 r.

– Jestem 55-letnim obywatelem Polski i pamiętam, że kiedyś marząc o demokracji, liczyliśmy również na to, że nie będzie więcej sterowanyc, limitów, przydziałów, kartek i deputatów. Że po prostu pójdziemy na zakupy. Niestety 40 lat później, jesteśmy w tak przedziwnej sytuacji, że my samorządowcy musimy zastanawiać się jak handlować węglem i rozdzielać go wśród mieszkańców. Przystąpiliśmy oczywiście do tego programu, bo nie zostawimy pilan samym sobie, z powodu tego, że ktoś w Warszawie na czas nie zabezpieczył energetycznych interesów państwa i obywateli, kiedy są kłopoty nasze zaangażowanie to gaszenie pożaru, który wybuchł w wyniku tego, że przez wiele miesięcy nie podejmowano na szczeblu państwa działań, które doprowadziłyby do tego, aby ustabilizować cenę oraz do tego, żeby w każdym z domów faktycznie ten materiał opałowy był – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.Mieszkańcy muszą mieć świadomość, że przed nami gigantyczne wyzwanie, bo musimy te wnioski przyjąć, potem na ich podstawie trzeba wystawić faktury, następnie przesłać dokumenty do składu, który opał musi dostarczyć mieszkańcom i w końcu rozliczyć się z nami. I to wszystko musimy zakończyć przed Świętami Bożego Narodzenia, bo taki mamy ustalony termin. W związku z tym wnioski należy złożyć do 18 listopada, bo po tym terminie nie będą przyjmowane. Program ten planujemy na ten rok, a czy go przedłużymy to czas pokaże – dodaje Piotr Głowski.

– Bardzo proszę o staranne wypełnianie wszystkich rubryk zawartych we wniosku. Z wnioskodawcami będziemy się kontaktować telefonicznie, więc proszę również o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz odbieranie telefonu, ponieważ czasu jest bardzo mało, więc musimy wszyscy współpracować, żeby całą operację sprawnie przeprowadzić – apeluje Wanda Kolińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.

Wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie można złożyć:

•    osobiście – w siedzibie MOPS przy ul. Kwiatowej 5, w kancelarii na parterze, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30 (po godzinach pracy ośrodka wniosek można wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku)

•    listownie – poprzez nadanie w placówce pocztowej

•    drogą elektroniczną – za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres /mopspila/SkrytkaESP  (w tym przypadku wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym)

UWAGA!

Maksymalna ilość węgla, którą można zakupić w bieżącym roku po preferencyjnej cenie, przypadająca na jedno gospodarstwo domowe spełniające warunki uprawniające do dodatku węglowego, wynosi 1500 kg.

Cena za 1 tonę węgla wynosi 2.000 zł

Węgiel będzie dowożony na adres podany we wniosku, przy czym dostawa będzie bezpłatna wyłącznie w przypadku zakupu 1500 kg węgla.

Formularze do pobrania:
WNIOSEK DO POBRANIA – wersja do edycji
https://mops.pila.pl/files/file/Wniosek-o-zakup-wegla-PILA.doc

WNIOSEK DO POBRANIA – wersja pdf
https://mops.pila.pl/files/file/Wniosek-o-zakup-wegla-PILA.pdf

Sebastian Daukszewicz

pila_mozna_skladac

pila_mozna_skladac_02 pila_mozna_skladac_03