Piła. Na Ceglanej nie było światła, bo starostwo nie dopełniło obowiązku

Awarie powodujące przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz brak oświetlenia ulicznego zdarzają się co jakiś czas. Przyczyny – na przykład – przepalenie żarówki, silny wiatr lub zużycie infrastruktury i urządzeń energetycznych są zazwyczaj niezależne od człowieka. Jednak w przypadku braku oświetlenia na ulicach Ceglanej, Drygasa i Konarskiego powodem było (jak informuje Enea Oświetlenie), niedopełnienie obowiązków przez inwestora, którym jest Starostwo Powiatowe w Pile.

– Mimo wysokich cen energii elektrycznej, które samorządom dyktują państwowe spółki energetyczne – bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze i w Pile nie będzie wyłączeń ulicznego oświetlenia. Przerwy w jego dostawie, są spowodowane albo inwestycjami (modernizacja lub wymiana oświetlenia) albo awariami – powtarza od dawna zastępca prezydenta Piły Krzysztof Szewc.

Zdarza się jednak, że do awarii dochodzi z winy człowieka. Tak jest w przypadku przedłużającego się braku oświetlenia na ulicach: Ceglanej, Drygasa i Konarskiego, gdzie jak informuje Enea Oświetlenie „doszło do uszkodzenia linii kablowej na odcinku od transformatora do pierwszego słupa na ulicy Ceglanej”. Według właściciela oświetlenia również usunięcie awarii uniemożliwiają prace budowlane na terenie położonego przy ul. Ceglanej Zespołu Szkół Technicznych. Co więcej z wyjaśnień udzielonych przez spółkę jasno wynika, że winę za awarię i długą przerwę w dostawie oświetlenia ponosi w tym przypadku inwestor, który przed rozpoczęciem rozbudowy ZST, powinien przedstawić projekt budowlany uwzględniający ustanowione przez Eneę warunki i następnie (po zaakceptowaniu projektu) podpisać ze spółką umowę na usunięcie kolizji.

– Po podpisaniu umowy inwestor może przystąpić do robót na obszarze objętym kolizją i infrastrukturą oświetleniową. Informujemy, że do tej pory nie wpłynął do nas żaden wniosek w przedmiotowej sprawie – informuje Enea Oświetlenie.

Jak łatwo sprawdzić na tablicy informacyjnej, inwestorem rozbudowy Zespołu Szkół Technicznych, jest Starostwo Powiatowe w Pile. Dlatego gmina zwróciła się do starosty Eligiusza Komarowskiego z żądaniem natychmiastowego przywrócenia prawidłowego funkcjonowania oświetlenia wyżej wymienionych ulic.

UM Piły

pila_na_ceglanej

pila_na_ceglanej_02