PIŁA. Nie mógł narysować pioruna na Pl. Staszica

Miał być Wielki Piorun Kredowy #Strajk Kobiet #PiSoff a była interwencja policji. Rysunek prawdopodobnie zostanie wykonany w innym terminie.

W sobotę, 14 listopada  2020 r. w ramach akcji Strajk Kobiet jeden z młodych mieszkańców Piły postanowił, że na placu Staszica w Pile narysuje ogromną błyskawicę, używając do tego kolorowej kredy chodnikowej. Oczywiście przy zachowaniu odpowiednich wymogów sanitarnych. Jak się okazało, zanim młody chłopak przystąpił do pracy został poinformowany o tym, że wydarzenie ma charakter „nielegalnego zgromadzenia” co jak się okazało było nieprawdą, ponieważ nie było żadnego zgromadzenia, tylko interwencja policji.

To właśnie policja na miejscu poinformowała młodego chłopaka Piotra, że gdy rozpocznie pracę nad rysunkiem może ponieść konsekwencje karne z artykułu 63a Kodeksu Wykroczeń. Jak brzmi ten artykuł? Art. 63a. KW: Bezprawne umieszczenie ogłoszenia lub plakatu.

§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Młody mężczyzna zrozumiał słowa policji i odstąpił od indywidualnego happeningu, a także  umieścił oświadczenie na facebooku o takiej treści:

Niestety policja uniemożliwiła mi narysowanie błyskawicy powołując się na art. 63a kw i zagroziła mi aresztem na 24h. Zachowali przy tym pełną kulturę choć nie do końca zgadzam się z ich postępowaniem.

W każdym razie błyskawica powstanie, tylko w innym terminie. Happening zostanie zgłoszony do Urzędu Miasta Piły i po uzyskaniu zgody (co najpewniej nastąpi) błyskawica pojawi się na placu Staszica!

Trzymajcie się, będę Was informował

Warto przypomnieć, że w Pile na osiedlu Górnym znajduje się „Strajkowy” mural, który przedstawia „wkurzoną”  twarz kobiety z charakterystycznym piorunem.

Sebastian Daukszewicz

nie_mogl_narysowac1_01

nie_mogl_narysowac1_04 nie_mogl_narysowac1_02 nie_mogl_narysowac1_03