Piła. Nowy bilet 180-dniowy – zmiany w cenach biletów MZK

nowy_bilet

Miejski Zakład Komunikacji proponuje wprowadzenie nowego biletu 180-dniowego, dzięki któremu mieszkańcy przez pół roku będą mogli podróżować znacznie ekonomiczniej, niż kupując bilety jednorazowe czy nawet miesięczne lub 90-dniowe, które od dawna znajdują się w ofercie. Przy zakupie nowego biletu, ważnego 180 dni, koszt przejazdów jednego dnia to 2,33 zł.

20 lutego zakończą się konsultacje społeczne prowadzone na podstawie Zarządzenia nr 613(26)2020 Prezydenta Miasta Piły, które dotyczy ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji. Ideą zmian jest zachęcenie mieszkańców do regularnego korzystania z usług komunikacji miejskiej i zakupu biletów innych, niż jednorazowe, które staną się najkorzystniejszą ofertą dla pilan.

Wprowadzenie nowego biletu 180-dniowego w cenie 420 złotych pozwoli mieszkańcom na tańsze przejazdy na terenie całego miasta. Ze statystyk prowadzonych przez Miejski Zakład Komunikacji wynika, że koszt jednostkowy przejazdu w tym przypadku to dla pasażera 80 groszy. Nie zmienią się ceny biletów miesięcznych (także z ulgą Karty Dużej Rodziny) oraz biletu 90-dniowego.

Wycofane zostaną natomiast jednorazowe bilety weekendowe, co związane jest przede wszystkim z ustawowym zakazem handlu w niedziele i święta, a wiąże się także ze spadkiem popytu na ten rodzaj biletów. Po wprowadzeniu zmiany bilet jednorazowy będzie kosztował 3 złote, przy czym warto podkreślić, że jedynie 30% pasażerów wybiera taki bilet i zmiana jego ceny jest pierwszą wprowadzoną po około 10 latach.

Propozycja zmian cen wynika między innymi ze zwiększonych kosztów pracy (obowiązek sfinansowania przez pracodawców Pracowniczych Planów Kapitałowych, wzrost płacy minimalnej, presja rynku na wzrost wynagrodzeń), wzrostu cen energii elektrycznej oraz wielu innych towarów i usług, które MZK kupuje na rynku, aby wykonać usługę przewozową; wzrost cen oleju napędowego, wzrostu liczby osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, także tych wynikających z programów społecznych, np. Karta Dużej Rodziny.

Inwestycje taborowe, poprawiające komfort i bezpieczeństwo pasażerów pozwalają spełnić wymogi dotyczące ochronny środowiska i obniżają poziom kosztów eksploatacyjnych. Ewentualna zmiana cen wprowadzana jest zarządzeniem Prezydenta Miasta Piły.

BP/MZK