Piła. Otwarcie Muzeum Stanisława Staszica po zakończonej przebudowie i modernizacji

Muzeum Stanisława Staszica ponownie otwarte dla zwiedzających. Dobiegła końca przebudowa i modernizacja wystawy stałej Stanisław Staszic – życie i działalność. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych środków multimedialnych udało się ożywić dotychczasowe pomieszczenia. Nowością jest winda i interaktywne meble.

Muzeum Stanisława Staszica  jest instytucją kultury, która gromadzi, opracowuje i przechowuje dobra kultury związane bezpośrednio lub tylko pośrednio z osobą Staszica i staszicowską tradycją, prowadzi badania naukowe, działalność wystawienniczą i edukacyjną. Przy Muzeum Stanisława Staszica w Pile od 2003 roku istnieje „Galeria MS”. Galeria prezentuje współczesną fotografię, malarstwo, rysunek, grafikę i obiekty przestrzenne.

Aby być dalej atrakcyjną jednostką kulturalną na mapie Piły zarówno dla mieszkańców i turystów muzeum przystąpiło do dwóch projektów z których otrzymało środki.

– Można powiedzieć, że był to remont kapitalny wraz z instalacjami, z przyłączem do MEC . Tak naprawdę wszystko jest nowe i piękne. Winda dla niepełnosprawnych jest bardzo ważnym elementem tej modernizacji budynku, ponieważ do tej pory do muzeum wchodziło się schodami, a było to jedyne wejście do muzeum. Teraz takie osoby będą łatwiej się do nas dostać – mówi Joanna Rychlik-Łukasiewicz, dyrektor Muzeum Stanisława Staszica w Pile.

Pierwszy projekt który był realizowany to  „Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 ,,Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”. Całkowita wartość projektu: 1 850 781,00. Celem projektu  jest ochrona, zachowanie, zabezpieczenie oraz zwiększenie atrakcyjności i poprawa warunków funkcjonowania zabytkowego budynku, likwidacja jak największej liczby mankamentów funkcjonalnych Muzeum, przy równoczesnym założeniu jak najmniejszej ingerencji w historyczną bryłę obiektu.

Zakres projektu obejmował m.in. obniżenie posadzek w piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej, wykonanie posadzek betonowych, osuszenie ścian sutereny, wymiana stolarki okiennej (okna drewniane, skrzynkowe) i drzwiowej,  wykonanie nowych schodów zewnętrznych do kondygnacji sutereny od strony ogródka, wraz z wykuciem nowego wejścia zewnętrznego, w strefie nowego wejścia, montaż zewnętrznego podnośnika dla niepełnosprawnych.

Po skończeniu tego projektu muzeum pozyskało środki na drugi projekt czyli na modernizację wystawy stałej (powstała w 1986 r.) dotyczącej życia i działalności S. Staszica poprzez wykorzystanie w salach muzeum nowoczesnych technik multimedialnych i eksponowanie zreprodukowanych zbiorów za pomocą monitorów z panelami dotykowymi, interaktywnych mebli i głośników kierunkowych. Teraz na wystawie zostaną zaprezentowane wcześniej niepokazywane obiekty z muzealnej kolekcji: pierwodruki dzieł Staszica, grafiki, pisma urzędowe, listy, druki i inne. Ważnym elementem modernizacji jest dostosowanie sal do osób niepełnosprawnych: głuchych i niedosłyszących oraz niedowidzących i niewidomych i niepełnosprawnych intelektualnie.

Główne cele projektu modernizacji to: udoskonalenie ekspozycji stałej poprzez: zastosowanie nowych elementów wystawienniczych w celu prezentacji nowych wątków dotyczących życia i działalności Staszica, zwiększenie ilości eksponowanych materiałów, które są w zasobie muzeum, dostosowanie wystawy poprzez odpowiednie formy przekazu również do osób o specjalnych potrzebach i możliwość poznawania prezentowanych tematów poprzez różne zmysły z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Ponadto upowszechnianie myśli i dzieł S. Staszica, popularyzacja postawy staszicowskiej jako wzorca służby publicznej, ofiarności i stosunku do drugiego człowieka, a przede wszystkim wielkiego patrioty kierującego się w życiu dewizą ,,być narodowi użytecznym”. Całkowita wartość: 238 453 zł.

Sebastian Daukszewicz

pila_otwarcie_muzeum001

pila_otwarcie_muzeum002 pila_otwarcie_muzeum003 pila_otwarcie_muzeum004 pila_otwarcie_muzeum005 pila_otwarcie_muzeum006 pila_otwarcie_muzeum007 pila_otwarcie_muzeum008 pila_otwarcie_muzeum009 pila_otwarcie_muzeum010 pila_otwarcie_muzeum011 pila_otwarcie_muzeum012 pila_otwarcie_muzeum013 pila_otwarcie_muzeum014 pila_otwarcie_muzeum015 pila_otwarcie_muzeum016 pila_otwarcie_muzeum017 pila_otwarcie_muzeum018 pila_otwarcie_muzeum019 pila_otwarcie_muzeum020 pila_otwarcie_muzeum021 pila_otwarcie_muzeum022 pila_otwarcie_muzeum023 pila_otwarcie_muzeum024 pila_otwarcie_muzeum025 pila_otwarcie_muzeum026 pila_otwarcie_muzeum027 pila_otwarcie_muzeum028 pila_otwarcie_muzeum029 pila_otwarcie_muzeum030 pila_otwarcie_muzeum031 pila_otwarcie_muzeum032 pila_otwarcie_muzeum033 pila_otwarcie_muzeum034 pila_otwarcie_muzeum035 pila_otwarcie_muzeum036 pila_otwarcie_muzeum037 pila_otwarcie_muzeum038 pila_otwarcie_muzeum039 pila_otwarcie_muzeum040 pila_otwarcie_muzeum041 pila_otwarcie_muzeum042 pila_otwarcie_muzeum043 pila_otwarcie_muzeum044 pila_otwarcie_muzeum045 pila_otwarcie_muzeum046 pila_otwarcie_muzeum047 pila_otwarcie_muzeum048 pila_otwarcie_muzeum049 pila_otwarcie_muzeum050 pila_otwarcie_muzeum051 pila_otwarcie_muzeum052 pila_otwarcie_muzeum053 pila_otwarcie_muzeum054 pila_otwarcie_muzeum055 pila_otwarcie_muzeum056 pila_otwarcie_muzeum057 pila_otwarcie_muzeum058 pila_otwarcie_muzeum059 pila_otwarcie_muzeum060 pila_otwarcie_muzeum061 pila_otwarcie_muzeum062 pila_otwarcie_muzeum063 pila_otwarcie_muzeum064 pila_otwarcie_muzeum065 pila_otwarcie_muzeum066 pila_otwarcie_muzeum067 pila_otwarcie_muzeum068 pila_otwarcie_muzeum069 pila_otwarcie_muzeum070 pila_otwarcie_muzeum071 pila_otwarcie_muzeum072 pila_otwarcie_muzeum073 pila_otwarcie_muzeum074 pila_otwarcie_muzeum075 pila_otwarcie_muzeum076 pila_otwarcie_muzeum077 pila_otwarcie_muzeum078 pila_otwarcie_muzeum079 pila_otwarcie_muzeum080 pila_otwarcie_muzeum081 pila_otwarcie_muzeum082 pila_otwarcie_muzeum083 pila_otwarcie_muzeum084 pila_otwarcie_muzeum085 pila_otwarcie_muzeum086 pila_otwarcie_muzeum087