Piła. Pamiętajmy i nie bądźmy obojętni!

Obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej, odbyły się pod pomnikiem na placu zwycięstwa. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy Piły, delegacje instytucji publicznych, szkól i organizacji pozarządowych, a honorową wartę przy pomniku wystawili żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Uroczystość uświetnił apel poległych i salwa honorowa, kompanii reprezentacyjnej 104. Batalionu Ziemi Wałeckiej.

W imieniu mieszkańców i władz Piły hołd bohaterom złożyli: przewodnicząca Rady Miasta Piły Maria Kubica i zastępca prezydenta Piły Krzysztof Szewc, który w swoim wystąpieniu przypomniał, że II wojna światowa była czasem 6-letniego barbarzyństwa, a jej genezą była propaganda nienawiści wobec wyimaginowanych wrogów, jaką przez długie lata forsowały władze hitlerowskich Niemiec.

K. Szewc nawiązał również do wojny o niepodległość, którą z Federacją Rosyjską toczą obecnie Ukraińcy. Podkreślił jednocześnie przy tym, stwierdził również, że obecnie „historia się powtarza” oraz podkreślił, że my współcześni musimy z  przeszłości wyciągnąć wnioski i aktywnie reagować zarówno na wszelkie przejawy propagandy nienawiści, jak i sprzeciwiać się aktom barbarzyństwa i bestialstwa wymierzonego przeciwko niewinnym ofiarom.

Wcześniej zastępca prezydenta Piły Krzysztof Szewc i przewodnicząca Rady Miasta Piły, oddali hołd Bronisławowi Wilbikowi, pilaninowi który we wrześniu 1939 roku bronił Westerplatte.

UM Piły

pila_pamietajmy001

pila_pamietajmy002 pila_pamietajmy003 pila_pamietajmy004 pila_pamietajmy005 pila_pamietajmy006 pila_pamietajmy007 pila_pamietajmy008 pila_pamietajmy009 pila_pamietajmy010 pila_pamietajmy011 pila_pamietajmy012 pila_pamietajmy013 pila_pamietajmy014 pila_pamietajmy015 pila_pamietajmy016 pila_pamietajmy017 pila_pamietajmy018 pila_pamietajmy019 pila_pamietajmy020 pila_pamietajmy021 pila_pamietajmy022 pila_pamietajmy023 pila_pamietajmy024 pila_pamietajmy025 pila_pamietajmy026 pila_pamietajmy027 pila_pamietajmy028 pila_pamietajmy029 pila_pamietajmy030 pila_pamietajmy031