Piła pierwszym polskim miastem, które zostało członkiem IRE

pila_pierwszym_polskim_miastem

Od 25 do 27 września b.r. Prezydent Piotr Głowski na zaproszenie IRE (Instytutu  Regionów Europy) uczestniczył w międzynarodowej 12. Konferencji Europejskich Regionów i Miast w Salzburgu w Austrii. Tematem przewodnim konferencji był „Długofalowy rozwój regionów i miast Europy“. Po raz pierwszy Gmina Piła uczestniczyła w tej konferencji jako pełnoprawny członek tego stowarzyszenia, w jej trakcie bowiem IRE powitało 3 nowych działaczy.

„Jesteśmy  radzi, że Maribor i Trebnje, dwa słoweńskie miasta, jak również Piła – pierwsze miasto z Polski, zdecydowały się zintensyfikować swoje proeuropejskie nastawienie i zostać członkiem IRE” – poinformował na swojej stronie internetowej Instytut Regionów Europy (źródło: http://www.institut-ire.eu/de/).

IRE powstał w 2004 roku. W swojej działalności dąży do wzmocnienia znaczenia wspólnej Europy, przy zachowaniu odrębności miast i regionów. Instytut zrzesza obecnie 120 partnerów – miasta, regiony oraz przedsiębiorców z 20 krajów Europy.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali eksperci z obszaru gospodarki i polityki. Pierwszy panel dyskusyjny poświęcony był procesom migracyjnym w Europie oraz wyzwaniom z tym związanymi.  Uczestnicy dyskusji mieli okazję zapoznać się z najlepszymi przykładami rozwiązań w zakresie trwałej integracji imigrantów na terytorium UE.

Druga część pierwszego dnia konferencji skupiła się wokół problemu  gospodarowania przestrzenią w Unii Europejskiej. Jak podano – każdego dnia na terenie Unii Europejskiej zostaje zabudowane 275 ha ziemi (przykładowo w Austrii jest to 20 hektarów, co równa się powierzchni 30 boisk do piłki nożnej). Jeżeli ten trend się utrzyma, całe terytorium Austrii zostanie zabudowane w ciągu najbliższych 200 lat. Rodzi to ogromne niebezpieczeństwo i może skutkować brakiem terenów rolnych czy leśnych i w konsekwencji brakiem możliwości produkcji żywności na terytorium Europy.

Trzeci panel dyskusyjny poświęcony był problemowi gospodarki wodnej w obliczu rozrastających się aglomeracji miejskich, postępującej industrializacji oraz zmian klimatycznych.

Drugiego dnia konferencji odbyło się sympozjum pod nazwą „Dziedzictwo kulturalne i historyczne szansą dla turystyki regionalnej”. O dobrym wpływie turystyki regionalnej na rozwój gospodarczy, na przykładzie szlaku piastowskiego, w swojej prelekcji, opowiadał Tomasz Wiktor – Dyrektor Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Podczas konferencji Prezydent Piotr Głowski omówił pierwsze plany współpracy  pomiędzy Piłą a IRE.

J. Oburota
UM Piły