Piła. Podpisanie umowy na udostępnienie na potrzeby kierunku lekarskiego prosektorium

29 marca 2024 r. w RCK w Pile zostało podpisane porozumienie pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Miastem Piła w sprawie udostępnienie na potrzeby kierunku lekarskiego przy Nadnoteckim Instytucje UAM prosektorium znajdującego się na terenie cmentarza. 

 

Prosektorium istniejące przy Cmentarzu Komunalnym w Pile zapewnia możliwość kształcenia studentów na pierwszym roku studiów i umożliwia złożenie dokumentacji dla uruchomienia kierunku lekarskiego. Docelowym miejscem jest wielofunkcyjne prosektorium z częścią histopatologiczną i salą wykładową, które planowane jest przy pilskim szpitalu. Planowana jest też współpraca z ANS w Pile, w której  znajduje się m.in  Centrum Symulacji Medycznych.

 

– Problemem było prosektorium, które jest konieczne do tego, aby rozpocząć kształcenie, dlatego, że pewna część zajęć z anatomii musi odbywać się w tego typu obiekcie. Okazało się, że miasto Piła dysponuje prosektorium, które spełnia standardy wymagane przy prowadzeniu kształcenia z zakresu anatomii. Dlatego jestem bardzo wdzięczny władzom miasta za udostępnienie tego obiektu na potrzeby Uczelni. Mamy już m.in. niezbędną kadrę, która w Pile lub w regionie jest zatrudniona i legitymuje się stopniami naukowymi, ale też do współpracy pozyskaliśmy profesorów doktorów habilitowanych, którzy będą do Piły przyjeżdżać, by prowadzić zajęcia – mówi prof. dr hab. Tadeusz Wallas, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. kadr i rozwoju.  

 

– 10 lat temu na pilskim cmentarzu zaprojektowano budynek, w którym mieszą się pomieszczenia prosektorium  i nikt nie myślał, że będzie wykorzystany na takie potrzeby, o których dziś mówimy. Wcześniej próbowaliśmy wykorzystywać prosektorium w różny sposób. Toczyły się rozmowy m.in. z prokuratorem rejonowym. Jednak ta formuła, która zawiązuje się dzisiaj jest chyba dla wszystkich najlepsza. Jako miasto nie chcemy na tym zarabiać. Chcemy zawrzeć umowę najmu na warunkach preferencyjnych – dodaje  Miron Tadych,   dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Pile.  

 

Ostateczną zgodę na uruchomienie kierunku lekarskiego w Pile podejmie Ministerstwo Zdrowia przy opinii z Polskiej Komisji Akredytacyjna.

 

Sebastian Daukszewicz