Piła. Powiatowe obchody dnia Strażaka

11 maja 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile odbyły się uroczyste obchody Powiatowego Dnia Strażaka.

Wśród zaproszonych, znamienitych gości, znaleźli się m.in.:

•    Pani Marta Kubiak – Poseł na Sejm RP

•    Pan Krzysztof Czarnecki – Poseł na Sejm RP

•    Pan Marcin Porzucek – Poseł na Sejm RP

•    bryg. Robert Natunewicz – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

•    Pan Kazimierz Wasiak – Przewodniczący Rady Powiatu

•    Pan Arkadiusz Kubich – Wicestarosta Pilski

•    Pan Marek Kamiński – Członek Zarządu Powiatu Pilskiego

•    Insp. Beata Różniak – Krzeszewska – Komendant Szkoły Policji w Pile

•    podinsp. Marcin Kowalski – Komendant Powiatowy Policji w Pile

•    st. bryg. Maciej Kubacki – Komendant Powiatowy PSP w Czarnkowie

•    kpt. Tomasz Lewandowski – Komendant Powiatowy PSP w Złotowie

•    bryg. Leszek Naranowicz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży

•    Krzysztof Fojt – Członek Zarządu Głównego ZOSP RP i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile wraz z przybyłymi Prezesami, Komendantami i pocztami sztandarowymi jednostek OSP

•    Pani Regina Rogalska – Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile

•    Pani Ewa Dorna – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile

•    ppłk. Maciej Betka – Dowódca 122 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dolaszewie 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

•    Iwona Mazur – Sekretarz Gminy Szydłowo

•    Jacek Wiśniewski – Zastępca Burmistrza Wyrzyska

•    Martyna Kruszka – asystent Grzegorza Piechowiaka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

•    Sławomir Majewski – reprezentant Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

•    Pan Tomasz Michnowicz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaczory

•    Pan Adam Standio – Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra

•    Ks. Piotr Lipski – Rektor Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej

•    Krzysztof Statucki – Członek Rady Nadzorczej ENEA Operator, Dyrektor Rejonu Dystrybucji w Chodzieży

•    Kazimierz Maligłówka – reprezentant PGNiG w Pile

•    st. bryg.  w st. spocz. Ryszard Urbański – były Komendant Powiatowy PSP w Pile

•    st. bryg.  w st. spocz. Rafał Mrowiński – były Komendant Powiatowy PSP w Pile

•    bryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński – były Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pile

•    bryg. w st. spocz. Telesfor Meszyński – były Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Pile

•    bryg. w st. spocz. Zdzisław Pudłowski – były Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Pile

•    Leszek Matelski – Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski

•    Zbigniew Musiał – Prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictw

•    kierownicy, dyrektorzy, szefowie instytucji i firm, współpracujących z pilskimi strażakami

•    strażacy i pracownicy cywilni pilskiej komendy,

•    członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku bryg. Robertowi Natunewiczowi, Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Pile przez dowódcę uroczystości kpt. Jacka Michalskiego.

Następnie wyznaczony poczet flagowy wciągnął flagę narodową na maszt. Całość uświetniło odegranie Mazurka Dąbrowskiego – Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej, który zgromadzeni wspólnie odśpiewali.

Strażacki trud ponoszony w działaniach ratowniczych i w szeroko pojętej ochronie przeciwpożarowej jest wysoko oceniany przez społeczeństwo, władze państwowe oraz samorządowe.
Uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka są doskonałą okazją do wręczenia szczególnie wyróżniającym się funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej odznaczeń i wyróżnień.

Odznaczenia i awanse wręczone podczas uroczystości:

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”

•    Brązową – mł. bryg. Michał Warykasz i kpt. Krzysztof Stoupiec

Rozkazem personalnym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadal z dniem 04 maja 2023 roku:

•    Stopień starszego brygadiera : bryg. Jarosławowi Kołakowi

•    Stopień starszego kapitana : kpt. Krzysztofowi Zawistowskiemu

•    stopień kapitana: mł. kpt. Jackowi Michalskiemu, mł. kpt. Maciejowi Kowalskiemu

Rozkazem personalnym Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 04 maja 2022 roku

•    stopień starszego aspiranta: asp. Krzysztofowi Stefenowi, asp. Dominkowi Wróbel-Kowalskiemu

•    stopień aspiranta : mł. asp. Tomaszowi Zdunkowi

Rozkazem personalnym Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, nadał z dniem 04 maja 2023 roku:

•    stopień starszego ogniomistrza ogn. Krzysztowowi Chybowi, ogn. Michałowi Ubrańskiemu

•    stopień ogniomistrza: mł. ogn. Kacprowi Dryji, mł. ogn. Tomaszowi Goszczyńskiemu, mł. ogn. Tomaszowi Kaczanowiczowi, mł. ogn. Sebastanowi Kępczyńskiemu, mł. ogn. Sebastanowi Kołodziejewskiemu, mł. ogn. Sewerynowi Kozłowskiemu, mł. ogn. Tomaszowi Olejniczakowi, mł. ogn. Karolowi Subdarzewskiemu, mł. ogn. Marcinowi Zarębie.

Rozkazem personalnym Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile, nadał z dniem 04 maja 2023 roku:

•    stopień starszego strażaka: str. Pawłowi Cenkale

Decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile, wyższe stanowiska służbowe otrzymali:

•    st. asp. Krzysztof Stefen

•    asp. Tomasz Zdunek

Uroczystość zakończona przemówieniami zaproszonych gości, wraz z przekazaniem na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Pile, licznych podziękowań za służbę na rzecz społeczeństwa, a także wzorową współpracę na płaszczyźnie nie tylko ratowniczej.

Opracowanie: asp. Mateusz Kentzer, KP PSP Piła
Zdjęcia: mł. ogn. Krzysztof Kobos, sekc. Dawid Śmigiel, KP PSP Piła

pila_powiatowe

DCIM100MEDIADJI_0605.JPG pila_powiatowe_03 pila_powiatowe_04 pila_powiatowe_05 pila_powiatowe_06 pila_powiatowe_07 pila_powiatowe_08 pila_powiatowe_09 pila_powiatowe_10 pila_powiatowe_11 pila_powiatowe_12