Piła – pożary wewnętrzne

W dniach 8, 9 oraz 19 marca w siedzibie KP PSP w Pile oraz na terenie opuszczonych obiektów po byłej jednostce wojskowej przeprowadzono cykl ćwiczeń doskonalących z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. W zajęciach uczestniczyli ratownicy ze wszystkich zmian służbowych obu jednostek ratowniczo-gaśniczych.  

Zasadniczym celem przeprowadzonych w formie warsztatowej zajęć było przypomnienie i  ugruntowanie wiedzy oraz przekazanie nowych wiadomości z w/w tematyki. Zajęcia przeprowadzono dwuetapowo. Pierwszy etap obejmował zagadnienia teoretyczne przedstawione w postaci prezentacji multimedialnej, drugi – ćwiczenia praktyczne na obiekcie. W pierwszym etapie omówiono mechanizmy rządzące zjawiskiem pożaru wewnątrz budynku, począwszy od jego zainicjowania aż do całkowitego ugaszenia. W części drugiej, w formie naturalnego modelu zaprezentowano rozwój pożaru w pomieszczeniu. W tej części zajęć strażacy mieli możliwość zmierzenia się z rzeczywistym pożarem, obserwowania „z bliska” środowiska pożarowego i mechanizmów w nim rządzących. W trakcie zajęć praktycznych duży nacisk położono na zagadnienia związane z wentylacją budynku, rozprzestrzenianiem się dymu oraz sposobami jego usuwania. Ponadto sprawdzono możliwości zastosowania rozwiązań technicznych ułatwiających prowadzenie działań gaśniczych podczas pożarów mieszkań tj; wentylatorów, kurtyny dymowej, węży 42 mm złożonych w tzw. „ślimak”, lancy gaśniczej oraz urządzeń pomiarowych monitorujących środowisko pożarowe.

Tekst:  mł. bryg. Maciej Kubacki
Zdjęcia: kpt. Paweł Kamiński

warsztaty_z_zakresu_pozarow00

warsztaty_z_zakresu_pozarow09 warsztaty_z_zakresu_pozarow01 warsztaty_z_zakresu_pozarow02 warsztaty_z_zakresu_pozarow03 warsztaty_z_zakresu_pozarow04 warsztaty_z_zakresu_pozarow05 warsztaty_z_zakresu_pozarow06 warsztaty_z_zakresu_pozarow07 warsztaty_z_zakresu_pozarow08

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *