Piła. Program profilaktyki osteoporozy

Rozpoczynamy współpracę z firmą Cogito w ramach programu polityki zdrowotnej skierowanego na profilaktykę i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców. Badaniami objęte zostaną głównie kobiety, najbardziej narażone na osteoporozę, które w ramach programu będą mogły wziąć udział w bezpłatnych badaniach densytometrycznych.

 

Opracowaliśmy program polityki zdrowotnej dotyczący edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Piły, na lata 2023-2025 w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu. Znaleźliśmy się na 4 miejscu listy rankingowej zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie wysokości 80 procent. Dziś prezydent Beata Dudzińska podpisała umowę na realizację zadania z doktorem Sebastianem Łaźniakiem z firmy Cogito.

 

Badaniami zostanie objętych 3800 osób, kolejne 6273 osoby wezmą udział w działaniach edukacyjnych, a 30 pracowników medycznych będzie przeszkolonych w zakresie wczesnego wykrywania osteoporozy.

 

Całkowity koszt programu na lata 2023-2025 wyniesie 906 615 złotych, w tym wkład własny gminy to 181 323 złotych a 725 292 złotych będzie pochodziło z Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Osteoporoza to choroba metaboliczna kości, prowadząca do ich osłabienia i zwiększonego ryzyka złamań. Często jest nazywana „cichym złodziejem kości”, ponieważ rozwija się bez widocznych objawów aż do wystąpienia pierwszych złamań. Wczesna diagnoza i profilaktyka są kluczowe dla zapobiegania jej poważnym konsekwencjom.

 

Program profilaktyczny jest skierowany do kobiet w wieku 40-64 lat z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka osteoporozy oraz wszystkich kobiet w wieku 65 lat i więcej. Mężczyźni w wieku 75 lat i starsi będą mieli możliwość skorzystania z badań po przebadaniu kobiet.

 

Badanie densytometryczne, wykorzystywane w ramach programu, to nieinwazyjna metoda oceny gęstości mineralnej kości. Pozwala ona na wczesne wykrycie ubytków w gęstości kości, co jest kluczowe dla zapobiegania złamaniom.

 

Zapisy na bezpłatne badania densytometryczne są już otwarte i dostępne pod numerem telefonu 800 805 100.

 

Aleksandra Kramkowska

Biuro Prezydenta Urząd Miasta Piły