PIŁA. Przedszkolaki obchodziły Dzień Adopcji Serca

4 września 2020 roku w Przedszkolu Niepublicznym Montessori Ślimaczkowo w Pile odbył się Pierwszy Dzień Adopcji Serca. Dzień ten to coroczne święto Fundacji Adopcji Serca  poznańskiej wspólnoty Ruchu Solidarności z ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” misjonarzy i misjonarek, osób indywidualnych, szkół, przedszkoli, którego koordynatorem jest Wojciech Zięba.

W 2020 roku Przedszkole Montessori Ślimaczkowo w Pile podjęło inicjatywę i zaangażowało się w dzieło Adopcji Serca, które polega na objęciu patronatem dziecka w krajach ubogich. Taka duchowa i materialna pomoc dziecku, pozwala mu lepiej żyć, pójść do szkoły – daje szanse na lepsze życie.

Z inicjatywy rodziców i grona pedagogicznego dzieci z naszego przedszkola mogą uczestniczyć w dziele Adopcji Serca.

W ramach Dnia Adopcji Serca dzieci mogły dowiedzieć się jak nieść pomoc dzieciom pochodzącym z ubogich krajów. Czym jest Adopcja Serca? Jak wygląda praca misjonarzy, życie dzieci w Afryce oraz bliżej poznać swojego pięcioletniego kolegę z Aleppo – Georges’a Izzata Razaouk, naszego podopiecznego.

Wśród przygotowanych na tę uroczystość zajęć dzieci z naszego Przedszkola wykonały przedstawienie o Zajączku, który nie umiał się dzielić z innymi. Przedstawienie miało na celu uświadomienie dzieciom, że warto pomagać innym. Z przygotowanej przez nauczycieli prezentacji, dzieci mogły zobaczyć i usłyszeć z jakimi problemami zmagają się ich rówieśnicy na całym świecie – szczególnie w Afryce. Poznać jak wygląda ich codzienność, szkoła, przedszkole, zabawki. Starsze dzieci  mogły na mapie świata zaznaczyć miejsca, w których wspierane są misje w ramach Adopcji Serca. Dzieci z ciekawością wsłuchiwały się w informacje o koledze Georges’u z Aleppo. Mogły również obejrzeć zdjęcia  w albumie o Georges’u z Aleppo. W albumie został także zamieszczony list i zdjęcia od dzieci z naszego przedszkola z wykonanymi pracami plastycznymi, które zostały wysłane do Syrii w sierpniu 2020 roku.

Podsumowaniem całego Dnia Adopcji Serca  było wykonanie przez dzieci pracy plastycznej oraz wspólnego tańca, w którym podziękowaliśmy za całe dobro jakie jest podejmowane przez różnych ludzi na całym świecie w ramach Adopcji Serca.

Weronika Nowicka

przedszkolaki_obchodzily1_01

przedszkolaki_obchodzily1_23 przedszkolaki_obchodzily1_02 przedszkolaki_obchodzily1_03 przedszkolaki_obchodzily1_04 przedszkolaki_obchodzily1_05 przedszkolaki_obchodzily1_06 przedszkolaki_obchodzily1_07 przedszkolaki_obchodzily1_08 przedszkolaki_obchodzily1_09 przedszkolaki_obchodzily1_10 przedszkolaki_obchodzily1_11 przedszkolaki_obchodzily1_12 przedszkolaki_obchodzily1_13 przedszkolaki_obchodzily1_14 przedszkolaki_obchodzily1_15 przedszkolaki_obchodzily1_16 przedszkolaki_obchodzily1_17 przedszkolaki_obchodzily1_18 przedszkolaki_obchodzily1_19 przedszkolaki_obchodzily1_20 przedszkolaki_obchodzily1_21 przedszkolaki_obchodzily1_22