PIŁA. Rozpoczął się sezon grzewczy. Program wymiany pieców trwa

rozpoczal_sie

Rozpoczął się okres grzewczy, co wiąże się z okresowymi uciążliwościami związanymi ze zwiększoną emisją pyłów. Przypomnijmy, że gmina na różne sposoby stara się reagować, a jednym ze sposobów jest program wymiany pieców, który przewiduje udzielenie dotacji w wysokości do 50 procent kosztów wymiany, nie większej jednak niż 5000 złotych.

Dzięki wsparciu finansowemu z budżetu miasta udało się już wymienić 117 piecowych kopciuchów na nowoczesne źródła ciepła za łączną kwotę 420 000 złotych. 14 kolejnych wymian jest w trakcie realizacji i zostanie zakończonych w tym roku.

Dodajmy, że program wymiany pieców jako priorytetowy i będzie realizowany także w 2021 roku. Zapraszamy do składania wniosków, które można pobrać na stronie pila.pl w zakładce Gospodarka niskoemisyjna, a po wypełnieniu przesłać mailowo na adres: um@um.pila.pllub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Piły, plac Staszica 10, 64-920 Piła albo dostarczyć do skrzynki podawczej umieszczonej przed głównym wejściem do ratusza.

UM Piły